Yhteistoimintamenettely sairaanhoitopiirissä jatkuu

Satakunnan sairaanhoitopiirin hallitus on päättänyt talouden ja toiminnan tasapainottamiseksi jatkaa viime vuonna aloitettua yhteistoimintamenettelyä. Tähän on syynä erityisesti ulkopuolisten ostojen merkittävä kasvu sekä potilasvahinkovakuutusmenojen lisääntyminen.

Sairaanhoitopiirin alkuvuoden toimintakulut lukuun ottamatta ulkopuolisia ostopalveluita ovat budjetin mukaiset ja oman toiminnan kustannukset hyvin hallinnassa. Vuoden 2016 talousarvion laadinnan alustavaksi pohjaksi on otettu tavoite, että talousarvion tulisi olla käyttötalouden menojen suhteen alhaisemmalla tasolla, kuin vuoden 2015 talousarvio, ja tilikauden tuloksen tulisi olla positiivinen.

Sairaanhoitopiirissä ei kuitenkaan tänä vuonna ole tarvetta lomautuksiin tai irtisanomisiin taloudellisilla tai tuotannollisilla perusteilla, jos toiminnan ja rakenteiden sopeuttamisessa onnistutaan suunnitellulla tavalla.

Säästöneuvottelut alkoivat 20.4.2015. Yhteistoimintamenettelyn käsittely jatkuu sairaanhoitopiirin hallituksessa toukokuussa ja yhteistyötoimikunnassa kesäkuun alussa.