Yhteistyöllä hyvä hoito ja palvelu

Satakunnan hoitotieteen symposium järjestettiin 8.9.2022 jo neljännen kerran ja teemana tänä vuonna oli Yhteistyöllä hyvä hoito ja palvelu.

- Yhteistyölle on tässä ajassa erityisen suuret tarpeet, koska ajatus sote-palvelujen parantamisesta hyvinvointialueiden avulla perustuu pitkälti uudenlaisen yhteistyön onnistumiselle toiminnan kaikilla tasoilla, Turun yliopiston Sote-akatemian tutkimuspäällikkö Miia Tuominen sanoo.

Sote-uudistuksen tärkeänä tavoitteena on asiakaslähtöinen palveluintegraatio, ja siinä yksikään ammattikunta, toimiala tai sektori ei voi onnistua yksin.

- Siksi yhteistyöosaamista ja uudenlaisia yhteistyötapoja tarvitaan sekä hyvinvointialueiden sisällä että niiden yhdyspinnoilla kuntiin, järjestöihin ja koulutusorganisaatioihin, Tuominen jatkaa.

Omaiset ja läheiset tiiviimpään yhteistyöhön

Järjestelmätason ja ammattilaisten välisen yhteistyön lisäksi erityisen ajankohtaista on yhteistyö omaisten ja läheisten kanssa.

- Yhteiskunnassamme on yhä enemmän ikääntyneitä, jotka toimintakykynsä vuoksi tarvitsevat apua päivittäisessä elämässään. Kasvavien sote-menojen sekä henkilöstövajeen vuoksi ikääntyneiden hyvää hoitoa ei välttämättä pystytä turvaamaan pelkästään palvelujärjestelmään nojaamalla, väitöskirjatutkija Anna-Liisa Arjama Turun yliopistosta sanoo.

Ikääntyneiden hoitoon ei ole kehitetty tukitoimia samalla tavalla kuin lapsiperheille. 

- Omaiset ovat tärkeä voimavara ikääntyneiden hoidossa ja heidän roolinsa tärkeys tulee vain lisääntymään. Omaiset tukevat palveluiden käyttäjiä fyysisesti, psyykkisesti, sosiaalisesti ja emotionaalisesti, puolustavat näiden etuja ja auttavat ammattilaisia kehittämään palveluja, Arjama kertoo.

Omaisten kanssa tehtävää yhteistyötä voidaan myös edistää.

- Omaisten tekemän työn arvo pitää tehdä näkyväksi. Yhteistyötä voi edistää monilla tasoilla: omaisten kunnioittavalla kohtaamisella, huomioimalla ikääntyneen ja hänen omaistensa kokonaistilanne sekä kehittämällä erilaisia tukimuotoja omaisten työn tukemiseksi, Arjama jatkaa.

- Omaisten mukaan ottaminen päätöksentekoon ja konkreettisesti mukaan ikääntyneen hoitoon on yksi keino edistää luottamusta ja parantaa yhteistyötä. Positiivista suhtautumista ikääntyneisiin ja heidän omaisiinsa tulisi edistää organisaatioissa. Omaisten kanssa vuorovaikutukseen käytetty aika pitäisi nähdä osana asukkaan hoidon vaatimaa resursointia, Arjama kuvaa.

Puhujina toimivat väitöskirjatutkijat Heli Mäkelä (Turun yliopisto) ja Kaisu-Leena Mäkelä (Tampereen yliopisto), projektisuunnittelija Marjo Mäkelä (Satasairaala) sekä professori Mari Kangasniemi (Turun yliopisto, Satasairaala).

Ohjelma sekä luentoihin perustuvat kysymykset ja materiaalit löytyvät täältä.

Turun yliopiston Sote-akatemian tutkimuspäällikkö Miia Tuominen ja väitöskirjatutkija Anna-Liisa Arjama Turun yliopistosta
Turun yliopiston Sote-akatemian tutkimuspäällikkö Miia Tuominen ja väitöskirjatutkija Anna-Liisa Arjama Turun yliopistosta.