Yhtymähallituksen kokouksessa 16.7.2022 nimityksiä ja muutoksia Satasairaalan virantoimituksissa

Tiedote 16.7.2022 kello 14:00

Satakunnan sairaanhoitopiirin yhtymävaltuusto on myöntänyt kokouksessaan 6.6.2022 sairaanhoitopiirin johtaja, sairaalaneuvos Ermo Haavistolle virkaeron 1.1.2023 lukien. Hän jää vuosilomalle 29.8.2022 alkaen.

Valtakunnallisen hyvinvointialueen valmistelun vuoksi sairaanhoitopiirin johtajan virkaa ei ole tarkoituksenmukaista julistaa yleisesti haettavaksi sen vakituista täyttämistä varten, sillä hyvinvointialue aloittaa toimintansa jo 1.1.2023.

Sairaanhoitopiirin johtajan virka on mahdollista hoitaa väliaikaisin sisäisin järjestelyin siihen saakka. Satakunnan sairaanhoitopiirin hallintosäännön mukaan Sairaanhoitopiirin johtajan varahenkilönä toimii johtajaylilääkäri. Johtajaylilääkärinä ja sairaanhoidon toimialuejohtajana toimii LT, Dosentti, eMBA, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Petteri Lankinen, joka hoitaa johtajaylilääkärin virasta vapautettuna sairaanhoitopiirin johtajan virkaa ajalla 29.8.–31.12.2022.

Johtajaylilääkärin virassa ja sairaanhoidon toimialueen johtajana kyseisen ajan puolestaan toimii psykiatrisen hoidon vastuualuejohtaja, ylilääkäri LT, oikeustieteen kandidaatti, psykiatrian erikoislääkäri Jukka Kärkkäinen.

Satakunnan sairaanhoitopiirin talousjohtaja Tero Mäkiranta valittiin Satakunnan hyvinvointialueen konsernipalveluiden toimialuejohtajaksi, ja hän aloittaa työskentelyn Satakunnan hyvinvointialueelle 80 % työpanoksella 15.8.2022 alkaen.

Satakunnan sairaanhoitopiirin psykiatrisen hoidon vastuualueelle aikuispsykiatrian yksikön ylilääkärin virkaan valittiin LT, erikoislääkäri Ulla Saxen 1.9.2022 alkaen. Ylilääkärin tehtäviin kuuluu yleissairaalapsykiatrian osaston sekä poliklinikan toiminnan johtaminen ja kehittäminen.
 

Operatiivisen hoidon palveluseteli käyttöön

- Satakunnan sairaanhoitopiirillä on hyvät kokemukset palvelusetelimallin käytöstä monissa palveluissa. Fysioterapia-, toimintaterapia- ja apuvälinepalveluiden ostoissa palveluseteli malli on ollut käytössä vuosia. Toiminta on osoittautunut sujuvaksi sekä sairaanhoitopiirin että palveluntuottajien kohdalla, johtajaylilääkäri Petteri Lankinen kertoo.

Palvelusetelimalli sopii tarpeen mukaan käytettäväksi silmätaudeissa, ortopediassa ja kirurgiassa. - Palvelusetelillä voidaan hoitaa vastaanottokäyntejä, kaihileikkauksia, suolistosyöpätähystyspotilaita ja rannekanava-ahtaumaleikkauksia, Lankinen kertoo.

Palveluntuottajien tulee noudattaa käypä hoito-suosituksia, potilailta perittävissä asiakasmaksuissa asiakasmaksulain ja –asetuksen periaatteita sekä sairaanhoitopiirin antamia ohjeita potilaiden yhdenvertaisuuden turvaamiseksi.

Potilas voi kieltäytyä ottamasta vastaan palvelusetelin. Tällöin potilaan hoito järjestetään normaaliin tapaan julkisen terveydenhuollon puitteissa.