Yhtymävaltuusto hyväksyi vuoden 2021 tilinpäätöksen

Satasairaalan toiminnallisissa ja taloudellisissa tavoitteissa onnistuttiin kiitettävästi. Yhtymävaltuusto hyväksyi vuoden 2021 tilinpäätöksen yksimielisesti.

Ryhmäpuheenvuoroissa kiiteltiin henkilöstöä erinomaisesta vuodesta. Koko vuoden 2021 toimintaa leimasi vahvasti Covid-19 –pandemia, mikä kuormitti erityisesti sote-alaa ja siitä huolimatta Satasairaalan asiakas- ja henkilöstötyytyväisyys pysyivät hyvällä tasolla.

Satasairaalalla erinomaiset tulokset Sairaaloiden tuottavuus 2020 –vertailussa

Satakunnan sairaanhoitopiiri on pärjännyt erinomaisesti Sairaaloiden tuottavuus 2020 –vertailussa. Sairaaloiden tuottavuus on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuottama vuosittainen raportti, joka tunnetaan myös sairaaloiden Benchmarking –nimellä. Satakunnan sairaanhoitopiiri on onnistunut vuonna 2020 edelleen parantamaan sijoitustaan tuottavuudeltaan Suomen parhaimpien sairaaloiden joukossa.

- Tiedot käyvät ilmi THL:n vuosittain julkistamasta raportista, jossa verrataan Suomen eri sairaaloiden tuottavuutta. Keskussairaaloiden välisessä tuotavuusvertailussa Satakunnan keskussairaala oli tuottavuudeltaan Suomen paras keskussairaala. Vuonna 2020 Satakunnan keskussairaalan tuottavuus oli 19 prosenttiyksikköä valtakunnan keskiarvoa parempi, kun verrataan kaikkia keskussairaaloita keskenään, Satasairaalan talousjohtaja Tero Mäkiranta kertoo.

Sairaanhoitopiirin peruspääoman palauttaminen kunnille

Sairaanhoitopiirin peruspääoman mahdollinen palauttaminen etenee jatkovalmisteluun. Yhtymävaltuusto totesi, että peruspääoman mahdollista palauttamista vuosilta 1997- 2021 sekä vuoden 2022 lainanlyhennyksien laskuttamista koskevaan asiaan palataan jatkovalmistelun jälkeen. Yhtymävaltuusto varautuu tarvittaessa käsittelemään asiaa ylimääräisessä yhtymävaltuuston kokouksessa, joka kutsutaan yhtymähallituksen toimesta koolle erikseen.

Sairaanhoitopiirin johtajan irtisanoutuminen 1.1.2023

Yhtymävaltuusto myönsi yhtymähallituksen esityksestä sairaanhoitopiirin johtaja Ermo Haavistolle eron sairaanhoitopiirin johtajan virasta 1.1.2023 lukien.

- Olen tehnyt pitkän uran ja huipentuma on ollut täällä Satakunnassa. Kiitän sydämestäni henkilöstöä ja luottamushenkilöitä sekä muita sidosryhmiä, joiden kanssa olen saanut kehittää toimintaa edelleen, Haavisto kiittää.  

Sairaanhoitopiirin johtaja Ermo Haavisto
Sairaanhoitopiirin johtaja Ermo Haavisto ja yhtymävaltuuston puheenjohtaja Sonja Myllykoski