Yksi uusi COVID-tapaus Satakunnassa – meidän kaikkien pitää omilla toimillamme ottaa vastuuta epidemian pahenemisen estämisessä

Tiedote 14.8.2020 kello 16.40

Yksi uusi COVID-tapaus Satakunnassa – meidän kaikkien pitää omilla toimillamme ottaa vastuuta epidemian pahenemisen estämisessä

Raumalla todettiin eilen yksi uusi COVID-tapaus. Sairastunut on lieväoireinen, ja hänet on asetettu kotikaranteeniin. Rauman tartuntatautihenkilökunta on selvittänyt mahdolliset altistuneet. Tartunnalle altistuneita on todettu neljä, ja heidät on asetettu kotikaranteeniin. Tartunnanlähdettä ei ole voitu selvityksessä varmistaa. Tartunta voi olla Satakunnan lisäksi peräisin Varsinais-Suomen alueelta.

Hallitus on tehnyt eilen periaatepäätöksen etätyösuosituksesta, jonka pohjalta etätyön tekemistä suositeltiin Uudenmaan, Varsinais-Suomen ja Länsi-Pohjan alueella. Satakunnan osalta tilanne jäi hallituksen tiedotustilaisuudessa epäselväksi, koska Satakunnassa toivottiin myös tehtäväksi toimia COVID-epidemian hillitsemiseksi.

Satakunnassa todettiin viikolla 31 kymmenen COVID-tapausta, jotka kuitenkin liittyivät suurelta osin tunnettuihin tartuntaketjuihin. Väestömäärään suhteutettuna ilmaantuvuus oli tuolla viikolla 4,5 tapausta 100 000 asukasta kohti. Satakunnassa oli siis tuolla viikolla eniten uusia tapauksia väestöön suhteutettuna koko Suomessa. Tapausmäärät ovat kuitenkin sen jälkeen laskeneet. Viikolla 32 tapauksia oli 4 eli ilmaantuvuus n. 1,8 tapausta/ 100 000 asukasta. Kuluvalla viikolla (33) on tapauksia todettu tähän mennessä 2, jonka perusteella ei toistaiseksi ole epäilyä ilmaantuvuuden kasvusta tälläkään viikolla. Satakunnassa ei ole COVID-infektion vuoksi potilaita osasto- tai tehohoidossa. Satakunnan COVID-testien määrät ovat valtakunnallisestikin korkealla tasolla ja esim. viikon 32 positiivisten näytteiden osuus oli vain n. 0,2 % (koko Suomessa n. 0,3 %). Epidemian kulkua ajatellen Satakunnassa huolestuttavimpia ovat tapaukset ilman selvää tartunnanlähdettä. Näitä on todettu viimeisten viikkojen aikana erityisesti Rauman alueella. Näiden tapausten kokonaismäärä on kuitenkin vielä ollut matala.

Vielä tällä hetkellä ei edellä kuvattujen mittareiden perusteella anneta Satakunnassa varsinaista etätyösuositusta sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavan lääkärin toimesta. Epidemiatilannetta seurataan hyvin tarkasti ja suositus voidaan tarvittaessa antaa nopeasti. Vaikka varsinaista etätyösuositusta ei vielä anneta, tämä ei tarkoita, etteikö etätöiden tekeminen olisi nykytilanteessa järkevää aina silloin, kun se työn kannalta on mahdollista ja tarkoituksenmukaista. Monet työnantajat ovat tehneet hienoja toimia koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi työpaikalla. Näitä toimia tulee jatkaa ja etätyön mahdollistaminen on yksi niistä.

Tilanteen pahenemisen estämiseksi on aivan keskeistä, että me kaikki otamme omilla toimillamme vastuuta tartuntojen vähentämiseksi. Etäisyyksien pitäminen on selvästi epidemiatilanteen helpotettua vähentynyt yleisillä paikoilla, mutta tämä olisi omaksuttava uudelleen erilaisissa tapahtumissakin. Tapaamisia kannattaa järjestää ulkona aina, kun mahdollista. Hengitystieinfektion oireiden aikana tulee välttää lähikontakteja ulkopuolisten kanssa; myös negatiivisen COVID-testin jälkeen, jos merkittävät oireet jatkuvat.

THL on antanut eilen suosituksensa kasvomaskien käyttämisestä erityisesti julkisessa liikenteessä, kun lähikontakteja ei voi välttää. Kasvomaskeja voi käyttää myös muissa tilanteissa, kun riittävän turvavälin pitäminen ei onnistu. Suositus on voimassa myös Satakunnassa, koska alueellamme on kahden viimeisen viikon aikana todettu uusia COVID-tartuntoja. Pelkkään kasvomaskien käytön antamaan suojaan ei kuitenkaan pidä tyytyä, vaan vähintään yhtä tärkeää on huolehtia myös yskimis- ja aivastamishygieniasta, käsien pesusta ja etäisyyksien pitämisestä.

Satakuntalaiset toimivat keväällä hienosti suosituksia noudattaen ja epidemia saatiin rauhoittumaan. Toimikaamme vastaavalla tavalla myös nyt, kun epidemiatilanne näyttää pahenemisen merkkejä.