Yksi uusi COVID-tapaus Satakunnassa, tartunta peräisin ulkomailta

Tiedote 9.9.2020 kello 16.00

Yksi uusi COVID-tapaus Satakunnassa, tartunta peräisin ulkomailta

Satakunnassa on todettu tänään yksi uusi COVID-tapaus Raumalla asuvalla henkilöllä. Rauman tartuntatautihenkilöstö on tehnyt tapaukseen liittyen tartunnanjäljitystyön. Viruslöydös on tehty ulkomailta palanneelta oireettomalta henkilöltä. Henkilö on noudattanut omaehtoista karanteenia, joten tapaukseen liittyy vain yksi altistunut henkilö perhepiiristä. Viruksen kantaja on asetettu tartuntatautilain mukaiseen kotieristykseen ja tartunnalle altistunut karanteeniin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tekemässä koronaviruksen jätevesiseurannassa todettiin 23.-24.8. Raumalla otetussa näytteessä koronavirusta. On mahdollista, että löydös liittyy Raumalla aiemmin todettuihin tapauksiin, koska näytteistä etsittävää tartuttamatonta viruksen geeniperimää voi erittyä ulosteeseen pidempäänkin taudin sairastamisen jälkeen. Toisaalta on mahdollista, että Rauman alueella on myös diagnosoimattomia COVID-infektiota sairastavia henkilöitä. Tämä korostaa Raumalla oireisten henkilöiden tarvetta hakeutua heti COVID-testiin.

COVID-testiin pääsee tällä hetkellä Satakunnan alueella yleensä saman tai viimeistään yhteydenottoa seuraavan vuorokauden aikana. Näytevastaus saadaan suurimmalla osalla tällä hetkellä kolmen vuorokauden kuluessa, mutta joissakin tapauksissa viive voi olla pidempi. SataDiagin laboratorion analysointikapasiteettia saadaan parannettua loppuviikon aikana jonkin verran, jolloin vastausviivettä saadaan osin lyhennettyä.

Suomessa on jo kehittynyt paikallisesti laajojakin tautiryppäitä lieväoireisten sairastuneiden levittämänä. Pyrimme edelleen Satakunnassa herkällä testauksella estämään taudin leviämistä. On tärkeää muistaa, että vain hyvin lieväoireisia lapsia voidaan seurata kotona ilman testausta. Muutoin lieväoireistenkin tulee edelleen hakeutua COVID-testiin ja jäädä kotiin heti oireiden alkaessa.