Peruskorjaushankkeet

Satasairaalassa tehdään vuosittain yhdestä kolmeen osaston/yksikön teknistä ja toiminnallista peruskorjausta.