Satakunnan keskussairaala 2020

Satakunnan keskussairaalan kehittämissuunnitelma "Satakunnan keskussairaala 2020" on hyväksytty yhtymähallituksessa 19.5.2014 ja viety yhtymävaltuuston tiedoksi 9.6.2014. Suunnitelmaan on kirjattu tämänhetkinen näkemys Satakunnan keskussairaalaan tulevasta toiminnasta vuodesta 2020 eteenpäin. Suunnitelma on perustana tuleville rakennusinvestoinneille sekä ohjaa tulevaa toimintaa.

Yhtymähallitus hyväksyi suunnitelman Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelmien ja vuotuisten talousarvioiden sekä hankekohtaisten hankesuunnitelmien tavoitteelliseksi ja sisällölliseksi  ohjeeksi. Samalla yhtymähallitus päätti, että hankkeiden hankekohtaisista toteutussuunnitelmista yhtymähallitus päättää hankkeittain erikseen.

Vastuuhenkilöt

​Huollon johtaja

Tapio Kallio
puhelin 044 707 7750
sähköpostiosoite tapio.kallio@satshp.fi