Satasairaala

Satakunnan keskussairaalan päivystyssairaalan laajennus sisältyy yhtymähallituksen 26.10.2015 hyväksymän Satakunnan keskussairaalan sairaala-alueen yleissuunnitelman 2.vaiheeseen.

Päivystyssairaalan laajennuksen toiminnallisen tarveselvityksen laatiminen on käynnistetty ja se kestää vuoden 2017 alkupuolelle. Laajennuksen toiminnallista suunnittelua varten on perustettu ohjausryhmä jonka puheenjohtajana toimii johtajaylilääkäri Ermo Haavisto. Ohjausryhmässä on edustettuna Satakunnan sairaanhoitopiirin edustajien lisäksi perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen edustajat.  

Vuoden 2016 talousarviossa on hankkeeseen varattu 0,5 miljoonan euron  määräraha ja koko hankkeen kustannuksiksi on arvioitu 79,5 miljoonaa euroa, lukuunottamatta kalliita kuvantamislaitteita ja IT-kustannuksia.

Yhteyshenkilöt

​Huollon johtaja Tapio Kallio, puhelin 044 707 7750

Projektijohtaja Anssi Luoma, puhelin 044 707 6500

Ylihoitaja Jussi Hänti, puhelin 044 707 4420

Rakennuttajainsinööri Jari Syystö, puhelin 044 707 7752