Potilasturvallisuustietoa

Satakunnan sairaanhoitopiirin potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelma

Vaaratapahtumien raportointi (HaiPro)
Vaaratapahtumien raportointi on osa toiminnan arviointia ja kehittämistä Satakunnan sairaanhoitopiirissä. Vaaratapahtumien raportoinnin kehittyminen on havainnollistettu alla olevassa kuvassa.

Potilaiden vaaratapahtumailmoitukset
Potilailla ja läheisillä on mahdollisuus ilmoittaa vaaratapahtumista sähköisen linkin kautta.

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta
Satakunnan sairaanhoitopiirissä toimii vakavien potilasturvallisuusvaaratapahtumien selvitysryhmä.

Tarkistuslistat
Käytämme tarkistuslistoja varmistamaan potilasturvallisuutta:

  • Potilaan tunnistaminen
  • WHO:n leikkaustiimin tarkistuslista
  • ISBAR-raportointi tiedonkulun varmistamiseksi
  • Kotiutuksen tarkistuslista

Lisäksi käytössä on yksikkökohtaisia tarkistuslistoja.

Turvallisuuskulttuurikysely (TUKU)
Turvallisuuskulttuurin kehittymistä seurataan säännöllisesti.

Potilasvakuutuskeskuksen tilastot