Huoltokeskus

Huoltokeskuksen tehtävänä on tuottaa sairaanhoitopiirin eri yksiköiden tarvitsemat tukipalvelut: siivouskeskuksen, ruokapalvelukeskuksen, teknisen keskuksen sekä rakennuttamisen osalta. Toimintaa on Porissa, Ulvilassa, Harjavallassa ja Raumalla sekä satunnaisesti muissa Satakunnan kunnissa.

Huoltokeskuksen tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa sairaanhoitopiirin investointihankinnat/-hankkeet sekä huolehtia sairaanhoitopiirin omaisuuden; maa-alueiden, rakennusten, järjestelmien sekä laitteiden tarkoituksenmukaisesta ja taloudellisesta käytöstä sekä muutenkin huolehtia sairaanhoitopiirin omistamien kiinteistöjen ja rakennusten arvon säilymisestä.

Huoltokeskus huolehtii henkilökunnan osaamisesta säännönmukaisella koulutuksella sekä  huolehtii monin eri tavoin henkilökuntansa hyvinvoinnista.

Tilaustyöntekijöiden turvallisuusperehdytysmateriaali