Huoltokeskus

Huoltokeskuksen tehtävänä on tuottaa sairaanhoitopiirin eri yksiköiden tarvitsemat tukipalvelut: siivouskeskuksen, ruokapalvelukeskuksen, teknisen keskuksen sekä logistiikkakeskuksen osalta. Toimintaa on Porissa, Ulvilassa, Harjavallassa ja Raumalla sekä satunnaisesti muissa Satakunnan kunnissa.

Huoltokeskuksen tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa sairaanhoitopiirin investointihankinnat/-hankkeet sekä huolehtia sairaanhoitopiirin omaisuuden; maa-alueiden, rakennusten, järjestelmien sekä laitteiden tarkoituksenmukaisesta ja taloudellisesta käytöstä sekä muutenkin huolehtia sairaanhoitopiirin omistamien kiinteistöjen ja rakennusten arvon säilymisestä.

Huoltokeskus huolehtii henkilökunnan osaamisesta säännönmukaisella koulutuksella sekä  huolehtii monin eri tavoin henkilökuntansa hyvinvoinnista.