​Psykiatrisen hoidon vastuualue

Satakunnan sairaanhoitopiirin psykiatrisen hoidon alue vastaa psykiatrisesta erikoissairaanhoidosta yhteistyössä kuntien perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kanssa. Psykiatrinen erikoissairaanhoito on vaativinta osaamista edellyttävä osa mielenterveyspalveluista.

Mielenterveyspalvelut ovat sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, joita annetaan mielisairauksia ja mielenterveyden häiriöitä poteville henkilöille heidän lääketieteellisin perustein arvioitavan sairautensa tai häiriönsä vuoksi (Mielenterveyslaki 14.12.1990).

Psykiatrisen hoidon vastuualue jakaantuu lastenpsykiatrian, nuorisopsykiatrian, aikuispsykiatrian laitoshoidon sekä aikuispsykiatrian avohoidon vastuuyksiköihin.