Yhtymähallinto

Johtamisen palvelut

Johtamisen palvelut on Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallinnollinen toimialue.
Toimialue sisältää seuraavat toiminnot/vastuualueet:

  • Konsernipalvelut
  • Hallintopalvelut
  • Henkilöstöpalvelut
  • Talouspalvelut
  • Tietohallintopalvelut
  • Logistiikka- ja hankintapalvelut

Johtamisen palveluiden toimialue on aloittanut toimintansa vuoden 2020 alusta lukien, kun yhtymähallinnon toimintoja organisoitiin uudelleen. Samassa yhteydessä logistiikka- ja hankintapalveluiden taseyksikkö siirtyi huollon toimialueelta johtamisen palveluihin. Johtamisen palveluiden toimialueen yleisenä tehtävänä on tuottaa sairaanhoitopiirille keskitetysti yleis-, talous-, henkilöstö- ja tietohallintopalveluita sekä huolehtia maakunnan terveydenhuollon materiaalihankinnoista ja toimituksista siltä osin, kun jäsenkunnat sitoutuvat niitä sairaanhoitopiiriltä hankkimaan.

Sähköpostiosoitteet ovat 1.1.2023 alkaen muotoa etunimi.sukunimi@sata.fi

Sairaanhoitopiirin johtaja 
Ermo Haavisto, puhelin 02 627 7782 tai 044 707 7782

Johtajaylilääkäri 
Petteri Lankinen, puhelin 044 707 7780

Hallintoylihoitaja 
Paula Asikainen, puhelin 02 627 7783 tai 044 707 7783

Talousjohtaja
Tero Mäkiranta, puhelin 02 627 7790 tai 044 707 7790

Tietohallintojohtaja
Leena Ollonqvist, puhelin 02 627 7660 tai 044 707 7660

Hallintojohtaja
Anna Alarautalahti-Heurlin, puhelin 02 627 7888 tai 044 707 7888

Arkistopäällikkö
Sari Soininen, puhelin 044 707 9396

Hankejohtaja
Mari Niemi, puhelin 02 627 7795 tai 044 707 7795

Viestintäpäällikkö
Sini Gahmberg, puhelin 050 346 3774

   

Hallintosihteeri
Sari Vainio, puhelin 02 627 7664 tai 044 707 7664
sairaanhoitopiirin johtajan ja hallintoylihoitajan sihteeri

Johdon assistentti 
Heidi Purola, puhelin 02 627 7787 tai 044 707 7787
johtajaylilääkärin ja toimialueylihoitajan sihteeri

Viestintäassistentti
Taru Tolppo, puhelin 02 627 7784 tai 044 707 7784