S-rakennuksen taiteen portfoliohaku

S-rakennuksen havainnekuva

Portfoliohaku on päättynyt, määräaikaan mennessä portfolioita saapui lähes 140 kappaletta.

Taidetyöryhmää ilahdutti portfolioiden korkea laatu. Kevään ja kesän aikana työryhmä perehtyy portfolioihin ja pohtii rakennuksen taidekokonaisuutta. Hankintapäätöksissä otetaan suoraan yhteyttä taiteilijoihin. Valinnoista tiedotetaan myöhemmin rakennuksen valmistumisen edetessä.

In English

Satasairaalan uusi psykiatrian rakennus valmistuu 2023.

Avoimella portfoliohaulla etsitään taideteoksia vaihtoehtoisiin paikkoihin psykiatrian rakennuksen tiloihin:

-teos ulos pääsisäänkäynnin eteen
-teos
rakennuksen etelän puoleisen sisäänkäynnin ja nuorten piha-alueen väliin

-seinämaalaus nuorten ja aikuisten ulkoilupihoihin
-lasiteippauksen kuvitus
-teos neljän kerroksen (1,2,3,4 kerrokset) sisäkäytävälle, (teos voi olla joko yhdessä kerroksessa tai sarjallinen jokaisessa neljässä)

Haulla etsitään sekä jo olemassa olevia teoksia että taiteilijoita, jotka portfolion perusteella valitaan mahdollisesti järjestettävään toisen vaiheen kutsukilpailuun.

Portfoliohakuun voivat osallistua Suomessa työskentelevät taiteilijat ja työryhmät, joilla tulee olla aktiivinen ja ammattimainen toiminta alalla sekä mahdollisuus laskuttaa työstä.

Valintaperusteina ovat taiteellinen laatu, teosten idea sekä sopivuus sairaalan tiloihin ja toimintaan.

Portfolion sisältö

  • Yhteystiedot: Nimi / työryhmän jäsenten nimet, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja www-sivun osoite
  • Ideateksti (700 merkkiä), miksi teoksesi ovat sopivia juuri Satasairaalaan ja psykiatrian tiloihin.
  • Teoskuvia teostietoineen ja mahdollisesti hintatietoineen
  • Tiivis ansioluettelo
  • Nimeä tiedosto: S_tähäntaiteilijannimi.pdf

Kaikki aineisto toimitetaan yhtenä pdf-tiedostona, maksimikoko 5 MB. Lähetys 31.3.2022 mennessä sähköpostiosoitteeseen taide(at)satasairaala.fi

Otsikoi sähköpostiviestisi Portfoliohaku: tähäntaiteilijannimi  

Muulla tavoin toimitettuja portfolioita ei oteta huomioon. Taidetyöryhmä valitsee jatkoon etenevät portfoliot 30.4.2022 mennessä. Teoshaku on osa Satasairaalan-taideohjelmaa. Portfolion tekijänoikeus säilyy taiteilijalla eikä tilaajalla ole portfolion sisältämään aineistoon oikeuksia.

Henkilötietojen suoja

Portfoliohaun järjestäjä käsittelee hakuun osallistuneiden henkilötietoja EU:n ja kansallisen tietosuojalainsäädännön mukaisesti haun toteuttamiseksi. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä käytetä muihin tarkoituksiin. Henkilötiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään portfoliohakuun osallistumisen yhteydessä. Osallistumalla portfoliohakuun taiteilija antaa suostumuksen siihen, että henkilötietoja käsitellään edellä kuvatun mukaisesti.

Kuva-aineisto, teosten sijainnit

Tiedoksi S-rakennuksen toiminnat kerroksittain:

0. kerros: nuorisopsykiatrian osasto, avohoidon tilat ja vastaanotot, toiminnallinen terapia ja sairaalakoulu
1. kerros: pääsisäänkäynti, hallinto, aikuispsykiatrian osastot, avohoidon tilat ja vastaanotot
2. kerros: aikuispsykiatrian osastot, avohoidon tilat ja vastaanotot
3. kerros: aikuispsykiatrian osasto, avohoidon tilat ja vastaanotot, syömishäiriöyksikkö sekä neuromodulaatioyksikkö
4. kerros: lastenpsykiatrian osasto, päiväosasto, perheosasto ja vastaanotot

Lisätiedot: marjoheino.taide(at)gmail.com

Satasairaalan taideohjelma Myötätuntoinen katse Päätöksentekoon osallistuvat henkilöt ja kokonaisbudjetti löytyvät taideohjelmasta.

Toinen vaihe

Portfoliohaussa voidaan järjestää toinen vaihe, jolloin portfoliohaun perusteella käynnistetään kutsukilpailu.

Toiseen vaiheeseen valitaan enintään 4 taiteilijaa ja/tai työryhmää per teospaikka. Taiteilijoille ilmoitetaan jatkoon pääsystä viimeistään toukokuun aikana. Luonnosvaihe päättyy 30.9.2022.

Lopulliset teosehdotukset jätetään yhtenä pdf-tiedostona

Kutsukilpailuun valituille maksetaan taiteilija-/työryhmäkohtainen 2000 euron palkkio (alv 0%) sen jälkeen, kun luonnos on jätetty. Mikäli taiteilija tai työryhmä jättää useamman luonnoksen, niistä ei makseta lisäpalkkioita.

Mikäli taiteilija tai työryhmä lähettää useamman teosehdotuksen, jokainen ehdotus lähetetään erikseen, omana lähetyksenään.

Päätökset tilattavista teoksista tekee Satasairaalan rakennustoimikunta Taidetyöryhmän ehdotuksesta. Päätökset tehdään 2022 aikana.

Portfoliohaussa noudatetaan Suomen Taiteilijaseuran portfoliohaun ohjeistusta.