Strategia

Strategia ohjaa Satasairaalan työtä elämän puolesta.

Arvot

Kaksi kuvaa, joista toisessa fysioterapeutti ohjaa potilasta ja toisessa vastasyntynyt vanhempiensa ja hoitajan ympäröimänä. Keskellä lukee Asiakaslähtöisyys.

 

Asiakas- ja potilaslähtöisyys on osa työmme ammatillista arvopohjaa ja tiedostamme sen jokaisessa kohtaamisessa.

Jokainen meistä on erikoistunut sinuun.

 

Kehitysvammaiset lapset ja hoitaja viettävät iloista leikkikahvihetkeä. Kuvassa lukee: "Arvot, Kohtaaminen."

 

Kohtaaminen on erityisen keskeistä sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kohtaamme potilaiden ja asiakkaiden lisäksi myös henkilökuntaa, sidosryhmien edustajia ja muita yhteistyökumppaneita.

Kohtaamisessa olemme läsnä ja kuuntelemme kiireettömästi. Arvostamme ja hyväksymme toisen ihmisen sellaisena kuin hän on.

 

Hoitaja pitää potilasta kädestä ja hymyilee. Kuvassa lukee: "Arvot, Välittäminen."

 

Välittäminen toteutuu potilaiden ja asiakkaiden lisäksi myös työkavereita kohtaan

Välittämisessä keskeistä on:

  • avoimuus
  • turvallisuuden tunteen luominen
  • työyhteisössä vallitseva vakaus
  • oikeudenmukainen kohtelu
  • keskinäinen arvonanto.

Osallistamme eli otamme mukaan asiakkaat ja potilaat, sekä toinen toisemme rakentavaan yhdessä tekemiseen.

 

Leikkauksessa. Potilaasta näkyy leikattava alue ja hoitohenkilökunta instrumentteineen on työtehtävissä. Kuvassa lukee: "Arvot, Kehittyminen."

 

Kehitymme jatkuvasti

Organisaatiot ja perustehtävät muuttuvat jatkuvasti, ja hyvän ammattitaidon ylläpitämiseen liittyy jatkuva valmius muuttuneiden toimintatapojen omaksumiseen. Joustavuus, luovuus ja kannustavuus auttavat meitä kehittymään. Uusien asioiden ennakkoluuloton kokeilu vie meitä useinkin kohti parempaa hoitoa ja palvelua.

 

Hoitaja annostelee lääkettä potilaalle, jolla on happimaski. Hymy yhdistää hoitajaa ja potilasta. Kuvassa lukee: "Arvot, Vastuullisuus."

 

Teemme työtämme kestävästi, tuottavasti ja vaikuttavasti

Olemme erikoistuneet parantamaan ja hoitamaan sairauksia sekä edistämään asiakkaidemme elämänlaatua ja hyvinvointia.

Tavoitteemme on hyvinvoiva ja tasa-arvoinen työyhteisö, jossa edistämme eettisesti kestävien periaatteiden, arvojen ja toimintatapojen toteutumista sekä työyhteisössä että työntekijöiden kesken. Toiminnan edellytyksenä on, että henkilöstö on osaavaa, hoitaa tehtäviään vastuullisesti ja sitoutuu sovittujen toimintatapojen noudattamiseen.

 

Missio

Kuvakollaasi, josta erottuu teksti "Missio".

 

Yhteistyössä terveyttä ja toimintakykyä koko yhteiskuntaan. Satasairaalasta saat tarvitsemasi erikoissairaanhoidon ja vaativan erityishuollon palvelut. Olemme erikoistuneet sinuun – laajan päivystyksen sairaala lähelläsi.

 

Strategiset painopisteet

Kuvassa kaksi hoitajaa ja teksti: "Strategiset painopisteet: Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö, korkeatasoinen laatu ja nopeus."

 

Korkeatasoinen laatu

Strateginen tavoitteemme korkeatasoinen laatu. Kartoitamme monin keinoin asiakkaiden kokemuksia heidän saamasta hoidosta ja palvelusta. Kertyneiden tulosten avulla pystymme edelleen kehittämään toimintaamme.

 

Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö

Paras asiakaskokemus syntyy siitä, että meillä on osaava hyvinvoiva ja sitoutunut henkilöstö. Henkilöstö on Satasairaalan tärkein voimavara, johon haluamme panostaa. Organisaatiota johdetaan niin, että se palvelee työskentelyä. Työjärjestelyt ovat selkeitä. Meillä on yhteisiä käytäntöjä ja tavoitteita ja meillä on luottamuksen ilmapiiri. Myös vuorovaikutus on avointa.

 

Nopeus

Tuotamme asiakkaille ja potilaille hyvää palvelua sujuvasti, sovitusti ja tehokkaasti. Pystymme hoitamaan hätäpäivystystä tarvitsevan potilaan nopeasti. Toimimme tehokkaasti kriisi- ja poikkeustilanteissa, sillä olemme varautuneet etukäteen.

 

Visio

Hoitohenkilökunta katsoo kameraan leikkaussalissa. Kuvassa on teksti: "Visio".

 

Ylpeänä työstämme – korkeatasoisinta ja vaikuttavinta hoitoa ja palvelua nopeasti.