​​​​​​​​​​​Erikoistu psykiatriaan Satakunnassa

Lastenpsykiatria - Nuorisopsykiatria - Psykiatria

Voit suorittaa psykiatrian ja nuorisopsykiatrian erikoislääkärikoulutuksen kokonaan Satakunnan sairaanhoitopiirin palveluksessa - erillistä yliopistosairaalajaksoa ei tarvita. (Lastenpsykiatriaan erikoistumiseen sisältyy kuitenkin vuoden mittainen yliopistosairaalajakso.)

Meillä erikoistuminen tarkoittaa opiskelua Turun yliopiston opintosuunnitelman mukaisesti. Järjestämme myös säännöllisesti omia koulutuksia seminaarien, potilastapausfoorumien ja ylilääkärin kiertojen lisäksi.

Jos erikoistut nuorisopsykiatriaan​​​ tai psykiatriaan, sinulla on lisäksi mahdollisuus osallistua kolmivuotiseen integratiivisen yksilöpsykoterapian koulutukseen osana erikoistumisopintoja.

Panostamme erikoistumiskoulutuksen aikana erikoistuvien lähiohjaukseen ja tutorointiin. Tavoitteenamme on, että erikoistujan tutoroinnista vastaa ensimmäiset vuodet sama nimetty henkilö.