Psykologin urapolku

Satasairaalan psykologi Jenni Karttunen

Psykologeille on Satapsykiatrialla tarjolla moniammatillinen työpaikka jossa saa myös kollegoilta tukea ja apua. Työnohjausta ja koulutusta järjestetään ja kustannetaan laajasti. Osa-aikainen työ sekä osittainen etätyö ovat meillä mahdollisia.

 

Lastenpsykiatria

Lastenpsykiatrialla tutkitaan, hoidetaan ja kuntoutetaan alle 13-vuotiaita lapsia perheineen. Psykologityön painopiste on perheiden tukemisessa ja lasten sosioemotionaalisen kehityksen ja sen ongelmien tutkimisessa sekä hoito- ja kuntoutussuunnitelmien tekemisessä yhdessä moniammatillisen työryhmän kanssa. Asiakasryhmiä ovat mm. odottavat äidit, vauva- ja pikkulapsiperheet, kouluikäiset eri tavoin oireilevat lapset sekä neuropsykiatrista arviota tarvitsevat. Toiminta on keskittynyt Porin lastenpsykiatrian poliklinikalle ja Satasairaalan osastoille P0B ja P0A, joista ensimmäinen on viikko-osastona toimiva vuodeosasto ja jälkimmäinen päiväosasto.

 

Nuorisopsykiatria

Nuorisopsykiatrialla hoidetaan 13-22 –vuotiaita psykiatrista hoitoa tarvitsevia satakuntalaisia sekä huostaanotettuja nuoria muualta Suomesta. Osastohoitoa annetaan Harjavallan sairaalan osastolla 21, joka on 8-paikkainen suljettu vastaanotto-osasto, ja päiväosasto toimii Porissa. Alueelliset kiireetöntä avohoitoa tarjoavat poliklinikat Kankaanpäässä, Porissa, Raumalla, Harjavallassa ja Huittisissa. Psykologin työ jakautuu sekä avohoidossa että osastolla melko tasan tutkimusten sekä keskustelutapaamisten kesken.

 

Aikuispsykiatria

Aikuispsykiatrialla hoidetaan yli 18-vuotiaat sairaalahoitoa tarvitsevat potilaat, sekä 23-vuotiaat ja vanhemmat avohoidon potilaat. Harjavallan sairaalassa toimivat suljettu vastaanotto-osasto 23, akuuttihoito-osasto 22, kuntoutusosasto 24/25 sekä vanhuspsykiatrian osasto 61 ja poliklinikka. Keskussairaalassa toimii yleissairaalapsykiatrian osasto M0. Tehostetun avohoidon yksikkö tarjoaa määräaikaista hoitoa potilaille, jotka eivät selviydy pelkän säännöllisen avohoidon turvin. Aluepoliklinikat tarjoavat kiireetöntä hoitoa ajanvarauksella Kankaanpäässä, Porissa, Raumalla, Harjavallassa ja Huittisissa. Psykologin työ avohoidossa sisältää tutkimuksia, keskustelukäyntejä ja konsultaatioita. Osastopsykologin työ on painottunut tutkimuksellisiin arvioihin sekä hoidon ja kuntoutuksen moniammatilliseen suunnitteluun.