Palkkaus ja asuminen

Kuva sairaalan rakennuksesta.

Satapsykiatrian kesäkoulun palkkaus vuonna 2023:

  • Valmis lääkäri: VES:n mukainen palkka.
  • Lääketieteen kandidaatti (4. vuoden opinnot + psykiatrian kurssi hyväksytysti suoritettuna): 3538,74 €.
  • Amanuenssi: 2657,79 €.

Kesäkoululaisilla on mahdollisuus työnantajan järjestämään asumiseen Harjavallan sairaalan alueella olevassa soluasuntolassa.