Tutkimus- ja kehittämistoiminta

Satakunnan sairaanhoitopiirin tutkimus- ja kehittämistoiminnan tehtävänä on 

  • kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja
  • luoda omalta osaltaan laaja-alaista yhteistoimintaa erikoissairaanhoidon, peruspalvelujen ja muiden toimijoiden välillä, sekä 
  • tukea sosiaali- ja terveydenhuollon alaan liittyvää tutkimusta.

Sairaanhoitopiirissä on meneillään useita tutkimus- ja kehittämishankkeita, joista osaa sairaanhoitopiiri hallinnoi itse ja osassa toimii kumppanina.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnasta vastaavat johtajaylilääkäri (kehittämishankkeet, valtion tutkimusrahoitus) ja hallintoylihoitaja (sisäinen hoitotyön kehittäminen, hoitotieteellinen tutkimus).

Vastuualueella työskentelevät asiantuntijatehtävissä hanketoiminnan päällikkö (kehittämishankkeet, valtion tutkimusrahoitus) ja kehittämisylihoitaja (sisäinen hoitotyön kehittäminen, hoitotieteellinen tutkimus), jotka vastaavat tutkimus- ja kehittämistoimintaa koskeviin kysymyksiin.

TYKS ERVA Hoitotieteellinen tutkimusohjelma 2020-2025

Turun yliopistollisen keskussairaalan
erityisvastuualueen tiede- ja tutkimusstrategia
2021–2025