Eettinen toimikunta

Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain muuttamisesta (794/2010) tuli voimaan 1.10.2010. Lain 16 §:n mukaan sairaanhoitopiirillä, jonka alueella on lääkärikoulutusta antava yliopisto, tulee olla vähintään yksi eettinen toimikunta. Tyks ERVA –alueella toimii yhteinen alueellinen eettinen toimikunta, jonka tehtävänä on erityisesti antaa lausuntoja alueellaan tehtävistä ihmiseen kohdistuvista lääketieteellisistä tutkimuksista.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin eettisen toimikunnan kotisivut ovat osoitteessa: http://www.vsshp.fi/fi/tutkijoille/eettinen-toimikunta. Sivustolta löytyy mm. kokousaikataulut ja ohjeet.

Hyödyllistä tietoa saa myös Turun kliinisestä tutkimuskeskuksesta (Turku CRC). http://www.turkucrc.fi/
 

Kaikki terveystieteellinen ihmisiin kohdistuva tutkimus ei kuulu Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin eettisen toimikunnan tehtäväalueeseen. Tutkijoiden ja opinnäytetyön tekijöiden käytössä ovat myös yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen eettiset toimikunnat. Satakunnan alueella on käytettävissä Satakunnan korkeakoulujen ihmistieteiden eettinen toimikunta, jonka sivustot löytyvät osoitteesta: http://www.satakorkea.fi/satakorkea_eettinen_toimikunta
 

Lisäksi erityisesti Turun yliopiston tutkijat voivat hyödyntää yliopiston eettistä toimikuntaa, jonka sivustot löytyvät osoitteesta: 
https://www.utu.fi/fi/tutkimus/eettisyys/eettinen-toimikunta