Combilanssi

Combilanssilla tarkoitetaan kokeilua, jossa yhdistyy koti- ja laitoshoidon geriatrinen osaaminen sekä hoitotasoinen ensihoito. Kokeilun käytännön toteutus tapahtuu yhteistyössä Satasairaalan, Porin kaupungin perusturvan ja Satakunnan pelastuslaitoksen kesken. Kokeilu toteutetaan maakunnallisena hankkeena.

Tavoitteena on kokeilla uutta liikkuvaa palvelumuotoa huomioiden erityisesti ikääntyvät laitos- ja kotihoidon asiakkaat. Potilaiden luo viedään kattava osaaminen sekä hoito- ja tutkimusvälineistö, jolloin potilaan hoito voidaan toteuttaa siirtämättä potilasta.

Kokeilun ainutlaatuisuus perustuu kahden asiantuntijuuden yhdistämisestä samaan liikkuvaan yksikköön, Combilanssiin. Kokeilussa mukana olevan henkilöstön erityisosaaminen keskittyy geriatristen potilaiden hoitoon sekä hoitotasoiseen ensihoitoon. Työparina Combilanssissa on aina ensihoidon perustason mobiilihoitaja ja hoitotason ensihoitaja. Tarvittaessa saadaan konsultaatioapua geriatriaan perehtyneeltä Porin perusturvan mobiililääkäriltä sekä Satasairaalan päivystävältä ensihoitolääkäriltä.

Combilanssi on ambulanssivarusteltu hoitotason ajoneuvo. Yksikön hoitovälineistöön kuuluvat rajatut ensihoidon välineet sekä mobiilitoiminnassa käytettävissä oleva välineistö. Yksiköllä on normaalista ensihoitoyksiköstä poiketen mahdollisuus ottaa esimerkiksi laskimoverinäytteitä sekä videoyhteys lääkärin ja potilaan välillä. Combilanssissa voidaan myös mobiilisti tarkastella potilaan sähköisiä potilaskertomuksia sekä tehdä sähköistä kirjaamista.

Kokeilusta kerätään tietoa monipuolisesti. Tiedon keräämisen tarkoituksena on saada näyttöä uuden palvelumuodon hyödyistä ja haitoista. Erityisesti kiinnostaa vaikuttavuus koko palveluketjussa sekä mahdollisuus laajentaa toiminta maakunnalliseksi.