HoiVerKe

Hoitotyön vertaiskehittämishanke HoiVerKe

Satasairaala on mukana kansallisessa hoitotyön vertaiskehittämishankkeessa (HoiVerKe). Hankkeessa on tällä hetkellä mukana kaksitoista sosiaali- ja terveysalan organisaatiota. Hankkeessa on tavoitteena kehittää hoitotyöhön liittyviä laatumittareita (hoitotyösensitiivisiä indikaattoreita), joilla voidaan kuvata hoitajien toiminnan vaikutusta potilaan hoidon tuloksiin. Yhteistyön tarkoituksena on potilaan hoidon laadun kehittäminen tuottamalla tietoa kehittämisen perustaksi. Mittarien kehittäminen ja käyttäminen mahdollistaa hyvien käytänteiden jakamisen sekä kansallisen vertailutiedon käytön.

Satasairaalassa seuraamme potilaisiin liittyvinä hoitotyön mittareina painehaavojen esiintymistä, potilaiden kaatumis- ja putoamistapahtumia sekä hoitotyön potilaspalautetta. Lisäksi hankkeen puitteissa seuraamme hoitohenkilökunnan työtyytyväisyyttä ja organisaatioon ja hoitotyöhön sitoutumista vuosittaisella mittauksella. Mittarien tulosten perusteella arvioimme hoitotyön laatua, reagoimme laadun poikkeamiin sekä kehitämme päivittäistä potilashoitoa. Kansallisen vertaistiedon avulla voimme tarkastella hoitotyön laatua suhteessa muiden organisaatioiden toimintaan. Hankkeessa kehitetään ja otetaan käyttöön jatkossa uusia hoitotyön laatumittareita.