Kivun hoitotyön kehittäminen

Potilaalla on oikeus hyvään kivunhoitoon ja kivun hoito on hoitotyön keskeinen tehtävä. Vaikka kivun arviointiin ja hoitoon on kiinnitetty viime vuosina huomiota ja sitä on tutkittu paljon, kipu on sairaaloissa yleistä.

Osana kansallista STEPPI2 –hanketta meillä Satasairaalassa on aloitettu kivun arvioinnin ja hoidon kehittäminen hoitotyössä. Kehittämishankkeessa selvitetään, miten ja millä mittareilla hoitotyössä arvioidaan kipua tällä hetkellä. Tavoitteena on parantaa potilaiden kivun hoitotyötä sekä saada aikaan Satasairaalaan yhtenäinen ohjeistus kivun arviointiin, hoitoon ja kirjaamiseen hoitotyössä.