Leanista käytäntöön -hanke ajalla 1.5.2016 – 31.12.2018

Vuoden 2016 alussa Satakunnan sairaanhoitopiirissä on toteutettu organisaatiouudistus. Tämän myötä myös toimintakäytäntöjä ja prosesseja kehitetään vastaamaan entistä paremmin sekä asiakkaiden että yhteistyökumppaneiden tarpeisiin. Sairaanhoidon toimialueella ja huoltokeskuksessa on tehty periaatepäätös leanin ottamisesta osaksi johtamis- ja toimintakulttuuria. Isossa organisaatiossa tarvitaankin yksi yhteinen toimintatapa johtamiseen ja kehittämiseen, ja lean on todetusti tehokas tapa kehittää organisaation laajuista osaamista ja kyvykkyyttä.

Leanista käytäntöön -hankkeen päämääränä on parantaa hoitoprosessien laatua vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden tarpeisiin sekä saada samalla oman työn kehittäminen koko henkilökunnan pysyväksi toimintatavaksi.

Hankkeen tavoitteet ovat:

  • Osallistaa henkilökunta kehittämään omaa työtänsä

  • Kehittää prosesseja lean-menetelmiä hyödyntäen laadukkaammiksi ja sujuvammiksi tunnistaen prosessien ongelmakohtia ja hukkia

  • Parantaa hoidon laatua ja saatavuutta prosessien kehittämisen kautta

  • Vähentää hukasta aiheutuvia kustannuksia