Leanista käytäntöön -hanke ajalla 1.5.2016 – 31.12.2020

Satakunnan sairaanhoitopiirissä toimintakäytäntöjä ja prosesseja kehitetään jatkuvasti vastaamaan entistä paremmin sekä asiakkaiden että yhteistyökumppaneiden tarpeisiin. Lean osana johtamis- ja toimintakulttuuria tukee tätä kehittämistyötä.

Leanista käytäntöön -hankkeen päämääränä on parantaa hoito- ja palveluprosessien laatua sekä saada samalla oman työn kehittäminen koko henkilökunnan pysyväksi toimintatavaksi.

Hankkeen tavoitteet ovat:

  • Osallistaa henkilökunta kehittämään omaa työtänsä
  • Kehittää prosesseja Lean-menetelmiä hyödyntäen laadukkaammiksi ja sujuvammiksi tunnistaen prosessien ongelmakohtia ja hukkia
  • Parantaa hoidon laatua ja saatavuutta prosessien kehittämisen kautta
  • Vähentää hukasta aiheutuvia kustannuksia