Palliatiivisen hoidon kehittämishanke

Palliatiivisen hoidon palveluiden kehittäminen ja laadun parantaminen

Palliatiivinen hoito tarkoittaa parantumatonta, etenevää sairautta sairastavan potilaan kokonaisvaltaista hoitoa siten, että tavoitteena on vähentää kärsimystä ja vaalia elämänlaatua. Palliatiivinen hoito voi kestää pitkään, jopa vuosia. Palliatiiviseen hoitoon kuuluu myös läheisten huomioiminen ja tukeminen.

STM:n palliatiivisen hoidon asiantuntijaryhmän loppuraportissa 2019 todettiin kuntien välillä isoja eroja palveluiden saatavuudessa. Loppuraportissa annettiin suositus palliatiivisen hoidon palveluiden tuottamisesta ja laadun parantamisesta Suomessa. Vaikka suosituksen antamisen jälkeen palliatiivista hoitoa onkin kehitetty, palvelut eivät ole STM:n suosituksen mukaisesti yhdenvertaisesti saatavilla koko Länsi-Suomen alueella.

Satasairaala osallistuu Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin (VSSHP) hallinnoimaan Palliatiivisen hoidon palveluiden tuottaminen ja laadun parantaminen – kehittämishankkeeseen, jonka päämääränä on vahvistaa palliatiivista hoitoa STM:n suosituksen mukaisesti. Hanke toteutetaan vuosina 2022 – 2023 ja se on kokonaisuudessaan STM:n rahoittama.

Palliatiivisen hoidon palveluiden tuottaminen ja laadun parantaminen -hankkeen tavoitteet on jaettu viiteen osakokonaisuuteen:

 1. Kotisairaalatoiminnan kehittäminen, jossa tavoitteena on luoda toimintamalleja, joilla tuetaan sekä julkisia että yksityisiä perustason sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuottajia palliatiivisessa hoidossa.
   
 2. Palliatiivisen hoidon keskusten perustaminen ja vahvistaminen, jossa tavoitteena on koota Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Pohjanmaan hyvinvointialueiden palliatiivisen hoidon palvelut alueellisiksi keskuksiksi sekä yhdenmukaistaa keskusten toimintaa.
   
 3. Asumispalvelujen ja kotihoidon henkilökunnan palliatiivisen hoidon ja saattohoidon osaamisen kehittäminen.
   
 4. Lasten ja nuorten palliatiivisen hoidon kehittäminen siten, että koko Länsi-Suomen yhteistoiminta-alueelle luodaan yhtenäiset toimintamallit ja konsultaatiokäytännöt tiiviissä yhteistyössä aikuisten palliatiivisten keskusten sekä kotisairaaloiden kanssa. VSSHP vastaa osakokonaisuuden kehittämisestä.
   
 5. Digitaalisten palvelujen kehittäminen kotisairaalassa ja palliatiivisen hoidon vastaanotoilla siten, että valtakunnallisessa yhteistyössä luodaan kansalliset digitaaliset ratkaisut potilaiden ja ammattilaisten väliseen vuorovaikutukseen ja tiedon välittämiseen palliatiivisessa hoidossa. Osakokonaisuudesta vastaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS), ja Länsi-Suomen jalkautuksesta vastaa VSSHP.