Hankehallinto

Hankkeen nimi: SATADUUNIA - Työikäisten monialaisen palvelun ja työhönvalmennuksen kehittäminen Satakunnassa

Hankkeen rahoittaja on ja Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja hanke saa rahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta (ESR).

Hankkeen hyväksytty kustannusarvio: 600 547 euroa.

Hankkeen toiminta-aika on 1.8.2019 - 31.07.2022.

Hankkeen hallinnoija on  Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä.