Satakunnan hyvinvointianalyytikko

Satakunnan hyvinvointianalyytikon pilottihanke 25.3.2019- 29.2.2020

Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnasta kerätään runsaasti sekä kliinistä että käyttötietoa. Kuitenkaan tällä hetkellä kerättyä tietoa ei hyödynnetä kovin tehokkaasti. Jo olemassa olevan tietoa voitaisiin hyödyntää laajemmassa määrin johtamisessa, palveluiden kehittämisessä sekä tutkimuksessa, mikäli toimijoilla olisi enemmän tietohallinnon työkaluja ja osaamista käytettävissään.

Satakunta on mukana valtakunnallisessa tietohallinnon kehittämistyössä sekä valtakunnallisten seurantamittareiden määrittämisessä. Valtakunnallisesta kehittämistyöstä huolimatta Satakunnassa tarvitaan enemmän käytännön tason analytiikan osaamista ja hyödyntämistä.

Hankkeen tavoitteena on mm.

  • Parantaa palvelujen asiakas- ja tarvelähtöisyyttä sekä asiakkaan osallisuutta palveluissa (asiakkaan palveluketju aikaisempaa tarvelähtöisemmäksi, sujuvammaksi ja oikea-aikaiseksi).
  • Lisätä analytiikan osaamista terveyspalveluissa pureutumalla valittujen prosessien tietosisältöihin
  • Auttaa tunnistamaan prosessien pullonkauloja mm. analysoimalla tietoa ja etsimällä ongelmien juurisyitä
  • Kerätä tietoa ja tuoda omia ratkaisuehdotuksia havaittujen ongelmien ratkaisemiseksi 
  • Visualisoida tieto johtamisessa hyödynnettävään muotoon. 
     

Tavoitteena on, että analyytikon työ jatkuu hankkeen jälkeen, sillä se tuottaa hyötyä organisaatioille ja asiakastyöhön. Vastaavaa osaamista vahvistetaan myös mukana olevissa organisaatioissa.


Lisätietoa hyvinvointianalytiikasta Sitran sivuilta:

Hyvinvointianalytiikka vauhdittaisi siirtymää kohti älykästä terveydenhuoltoa

From BigData to Myhealth