Hallinnointi

Hankkeen hallinnoijatahona toimi Satakunnan sairaanhoitopiiri (Satasairaala). Hankkeen yhteyshenkilönä toimi hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi.

Hankkeen rahoituksesta vastasivat Satasairaala 50 % ja Sitra 50 %.

Hankkeessa tehtiin tiivistä yhteistyötä eri sidosryhmien, kuten oppilaitosten (mm. SAMK, TTY Porin yksikkö, Laurea AMK) kanssa.

Hankkeen ohjausryhmässä toimivat:

Puheenjohtaja
Petteri Lankinen, johtajaylilääkäri, Satasairaala

Ohjausryhmän jäsenet
Pirjo Rehula, vanhuspalveluiden johtaja, Porin perusturva
Arttu Perttula, ICT asiantuntija, Porin perusturva
Juha Puustinen, LT, dosentti, Yl, Satasairaala
Anu Holm, sairaalafyysikko, FT, dosentti SAMK/ Satasairaala
Andrew Sirkka, yliopettaja, SAMK
Sari Merilampi, yliopettaja, SAMK
Paula Asikainen, hallintoylihoitaja Satasairaala
Ari Salmela, hallintoylilääkäri, Satasairaala
Mari Niemi, hanketoiminnan päällikkö, Satasairaala
Tuula Tiihonen, asiantuntija, Sitra
Elina Leppäkorpi, sairaanhoitaja, ammattilaisten edustus, Satasairaala
Minna-Maarit Ampio, projektisuunnittelija, esittelijä, Satasairaala