Kehittäminen

Tällä sivulla julkaistaan Työkykyä Satakuntaan -hankkeen tuotoksia ja tuloksia. Hankkeen esittely ja materiaalit löytyvät Innokylästä. Lisäksi sivulla julkaistaan hankkeen tuottamia raportteja.

Innokylä

Työkykyä Satakuntaan -hankkeen esittely ja hankesuunnitelma: Satakunta: Työkykyä Satakuntaan | Innokylä (innokyla.fi)

Työkykyä Satakuntaan -hankkeen kokoamat toimintamallit

Laatukriteereihin perustuva tuetun työllistymisen työhönvalmennus –toimintamalli: Laatukriteereihin perustuva tuetun työllistymisen työhönvalmennus –toimintamalli  / Työkykyä Satakuntaan Innokylä (innokylä.fi)
Työkyvyn tuen palvelukokonaisuus: Työkyvyn tuen palvelukokonaisuus / Työkykyä Satakuntaan | Innokylä (innokyla.fi) 

Työkyvyn tuen tiimi -toimintamalli: Työkyvyn tuen tiimi -toimintamalli / Työkykyä Satakuntaan | Innokylä (innokyla.fi)
Asiakasvastaava-toimintamalli: Asiakasvastaava -toimintamalli / Työkykyä Satakuntaan | Innokylä (innokyla.fi)
Sosiaalihuollon työllistymistä tukeva palvelupolku: Sosiaalihuollon työllistymistä tukeva palvelupolku / Työkykyä Satakuntaan | Innokylä (innokyla.fi)
Alihankintamalli: Alihankintamalli / Työkykyä Satakuntaan | Innokylä (innokyla.fi)

Raportit

Satakunnan hyvinvointialueen työkyvyn tuen tiimin toiminnan käsikirja  
Kuntouttavan työtoiminnan yhteistyöverkosto -pilotin loppuraportti
Työkyvyn tuki osana sote-keskuksen palveluita
IPS
Digitaalinen walk in -pilotti
Psykiatrian työllistymispolku
Kuntouttava työtoiminta Satakunnassa
Työttömien ryhmämuotoisen tyky-toiminnan kehittämisen –pilotti
Raportti WHODAS 2.0- arviointimenetelmän kokeilusta
Raportti etäkonsultaatiotoimintojen aloittamisesta
Saattaenvaihtaen opinnoistatyöelämään loppuraportti
Nepsy nuoren työllistymisen tukeminen toimintamalli
Matalan kynnyksen Nepsy-työryhmä 
Työkykyä Satakuntaan –hankkeen toiminnan arviointikyselyn raportti
Raportti WHODAS-lomakkeen käyttökokeilu Satasairaalan sosiaalityössä 
Selkokielinen hätäensiapukoulutus maaliskuussa 2022  
Raportti Huittisten vammaispalvelut Kehittäjäryhmän toiminta 2021  
Raportti Työhönvalmennuskoulutusverkoston toiminta 2021  
Selkokielinen hätäensiapukoulutus lokakuussa 2021  
Väliraportti Työhönvalmennuskoulutusverkoston toiminta kevät 2021  
Työhönvalmennuksen tilanne ja osaaminen työhönvalmennuskoulutusverkoston kuvaamana