Leanista käytäntöön -hanke ajalla 1.5.2016 – 31.12.2021

Satakunnan sairaanhoitopiirissä toimintakäytäntöjä ja prosesseja kehitetään jatkuvasti vastaamaan entistä paremmin sekä asiakkaiden että yhteistyökumppaneiden tarpeisiin. Lean osana johtamis- ja toimintakulttuuria tukee tätä kehittämistyötä.

Leanista käytäntöön -hankkeen päämääränä oli parantaa hoito- ja palveluprosessien laatua vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeisiin sekä saada samalla oman työn kehittäminen koko henkilöstön pysyväksi toimintatavaksi.

Hankkeen tavoitteet olivat:

  • Osallistaa henkilöstö kehittämään omaa työtänsä.
  • Kehittää prosesseja Lean-menetelmiä hyödyntäen laadukkaammiksi ja sujuvammiksi tunnistaen prosessien ongelmakohtia ja hukkia.
  • Parantaa hoidon laatua ja saatavuutta prosessien kehittämisen kautta.
  • Vähentää hukasta aiheutuvia kustannuksia.

Hankkeen loppuraportti