SATA-LIPAKE

Liikunta ja terveellinen ruokavalio ovat tunnettuja keinoja ylläpitää terveyttä ja ennaltaehkäistä monia sairauksia. Moni tunnistaa elintavoissaan muutoksen tarvetta, mutta tapojen muuttaminen voi tuntua liian isolta urakalta. Asian kanssa ei kuitenkaan tarvitse jäädä yksin, sillä SATA-LIPAKE tarjoaa hyvät lähtökohdat kunnon kohottamiseen!

Satakunnassa keväällä 2017 käynnistyneen SATA-LIPAKE -hankkeen tavoitteena on kannustaa vähän liikkuvia lisäämään arkiaktiivisuuttaan ja löytämään itselleen mieluisia liikkumismuotoja sekä syömään terveellisesti. Näiden keinojen avulla ihmiset voivat lisätä hyvinvointiaan ja ehkäistä elintapoihin liittyviä sairauksia. SATA-LIPAKE on suunniteltu tukemaan erityisesti niitä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaita, jotka eivät ole vielä sairastuneita, mutta joille ylipaino ja liikkumattomuus aiheuttavat riskin terveydelle ja hyvinvoinnille. Erityistä huomiota kiinnitetään työikäisten ja lapsiperheiden hyvinvointiin.

Hankkeen tavoitteena on rakentaa Satakuntaan liikuntaneuvonnan palveluketju. Se tiivistää sosiaali- ja terveydenhuollon, liikunta- ja vapaa-aikatoimen sekä paikallisten järjestöjen ja yhdistysten välistä yhteistyötä. Osa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisista saa lisää koulutusta, jotta he voivat tukea asiakasta elintapamuutoksissa.

Kun ihmiset saavat tukea ammattilaisilta, heidän on helpompi asettaa tarkkoja tavoitteita ja tehdä omaan arkeensa sopivia elintapamuutoksia. Asiakas myös seuraa tekemiensä muutosten vaikutuksia, kun ammattilainen on tukena. Asiakas voi saada tukea esimerkiksi vuoden ajan.

Hankkeen painotus on liikuntaneuvonnassa, mutta ohjauksessa voidaan käsitellä muitakin asiakkaalle merkityksellisiä aihealueita, kuten unta ja ravitsemusta. Tarkoituksena on edistää hyvinvointia kokonaisvaltaisesti.

SATA-LIPAKE -hanke saa rahoituksen Sosiaali- ja terveysministeriön terveyden edistämisen määrärahasta. Hanketta hallinnoi Satakunnan sairaanhoitopiiri. Liikunnan palveluketjun rakentamisessa hyödynnetään muualla saatuja hyviä kokemuksia.