Satahyvää – Satakunnan sosiaali-, terveys- ja hyvinvointitutkimuksen päivä 20.10.2022

Fysioterapeutti ja asiakas

Satahyvää – Satakunnan sosiaali-, terveys- ja hyvinvointitutkimuksen päivä 20.10.2022

Satahyvää - Satakunnan sosiaali-, terveys- ja hyvinvointitutkimuksen päivä järjestetään torstaina 20.10.2022 klo 9 – 15.30 Satakunnan ammattikorkeakoulu SAMKissa (Satakunnankatu 23, Pori). Päivän aloitus pidetään Agora-salissa.

Satahyvää-tutkimuspäivä kokoaa yhteen Satakunnassa tehtävää ja Satakuntaa käsittelevää sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialojen tutkimus- ja kehittämistyötä. Päätavoitteena on tehdä näkyväksi alueen tutkimusta ja tutkimuksen teon mahdollisuuksia sekä käytännön kehittämisen tuloksia. Tilaisuus on suunnattu sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialoilla toimiville asiantuntijoille, ammattilaisille ja opiskelijoille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille. 

Tilaisuus sisältää asiantuntijapuheenvuoroja sekä tutkimus- ja kehittämisprojektien esittelyjä.

Ilmoittaudu tästä linkistä!

8.30  Kahvi
9 – 9.10  Avaus (Agora-sali)

9.10 – 10.10 Rinnakkaissessiot 1 ja 2

Sessio 1 Hyvinvointi- ja terveysteknologia sekä digitalisaatio/ TILA 107a/b

Ali Tavaskoli: A modifiable virtual reality game for neurological physiotherapy – Multiprofessional development and pilot testing
Tiina Mäkitalo: Digilukutaito ja osallisuus

Mervi Vähätalo: Teknologia apuna hoitotyön muutoksessa

Sessio 2 Lääkekehitys, diagnostiikka ja laadun mittaus/ Pj. Mari Niemi, TILA 180 a/b

Hannu Järveläinen: Seeprakalat lääkekehityksen apukeinona
Victor Nielsen: Keratiinien rooli kroonisissa paksusuolitaudeissa

Harri Hakovirta: INFORAAA

10.15 – 11.15 Konfliktiherkät tiedeaiheet ja viestintästrategian suunnittelu/ TILA 180 a/b

Pia Vuolanto, dosentti, akatemiatutkia, Tampereen yliopisto.

 

Lounas (omakustanteinen)

12 – 13  Rinnakkaissessiot 3 ja 4

Sessio 3 Sosiaali- ja terveysalan ammatillinen asiantuntijuus, työmenetelmät ja osaamisen kehittäminen / pj. Niina Kuusinen, TILA 180 a/b

Marja Hekkala: Osaamisen kehittyminen ja tieto yhteisöllisessä osallisuustyössä
Leena Autonen-Vaaraniemi: Erotyötä tekevien perheammattilaisten asiantuntijuus, asennoituminen isyyteen ja lasta koskevien ratkaisujen perustelut erossa

Erna Törmälehto: Ihmisen ja hevosen välisen kiintymyksen terapeuttiset mahdollisuudet nuorten kanssa työskenneltäessä.  

Sessio 4 Väestön fyysinen ja psyykkinen terveys ja hyvinvointi, mukaan lukien lääketieteellinen sekä kuntoutusta koskeva tutkimus/ TILA 107 a/b

Alisa Salmivalli: Mortality after surgery for benign prostate hyperplasia: a nationwide
Susanna Kunvik: Terveyttä edistävä ravitsemus työhyvinvoinnin ja työkyvyn tukena – Eat@Work-hanke

Petra Rautakallio-Järvinen: Kotona asuvien ikäihmisen ravitsemustila ja proteiinin saanti 

13:10 – 14:30 Rinnakkaissessiot 5 ja 6

Sessio 5 Eletty ja koettu hyvinvointi sekä osallisuus/ pj. Suvi Holmberg, TILA 107 a/b

Kaisu-Leena Raikisto: Mielenterveyskuntoutujien kokemuksia osallisuudesta ja valinnanvapaudesta palvelujärjestelmässä
Eriikka Oinonen: Kaaoksen kesyttäjät - Koronakriisi ja arjen haltuunotto korkeakouluopiskelijoiden kuvaamana

Tarja Vierula ja Saara Saukkola: Tunnustetuksi tuleminen lastensuojelun jälkihuollossa olevien nuorten näkökulmasta
Suvi Holmberg: Eletyn marginaalisuuden käsitteellisiä jäsennyksiä

Sessio 6 Sosiaali-, terveys- ja hyvinvointipalvelujärjestelmä, palvelujen käyttö sekä palvelukokemukset ja –tarpeet/ pj. Niina Kuusinen, TILA 180 a/b

Marjo Mäkelä: Imetysohjaus sairaalasta kotiutumisen jälkeen – äitien näkökulma
Jonna-Carita Kanninen: Kotona asuville iäkkäille kehitetty terveystarkastuksen toimintamalli (Pori75) mahdollistaa preventiivisten tukipalvelujen suunnittelun

Mervi Vähätalo: Hankintojen vaikuttavuuden arviointi
Milla Lappalainen: DKT-toimintamalli

Kahvit

14.45 – 15:30 Tutkimusetiikka –paneeli

Riikka Korkiamäki, professori Tampereen yliopisto (yhteiskuntatiede), Harri Hakovirta, professori Turun yliopisto (lääketiede) näkökulma), Mari Kangasniemi professori Turun yliopisto (terveystiede), vetäjänä Anne Kärki, yliopettaja SAMK

15:30 Lopetus

Näytteille asettajat/ tila Agora-sali

Nepsy-nurkka esittäytyy, DigINepsy -hanke SAMK
TYÖOTE-hanke Satasairaala

Työkykyä Satakuntaa-hanke Satasairaala
Virtuaalikuntoutusverkostot-hanke SAMK
OTE simulaatiot, Sataedu Ulvila
Itsemurhien ehkäisy Satakunnassa-hanke Satasairaala
SataKati- hanke Euran kunta

Logot