Satahyvää – tutkimuswebinaari 15.12.2021

Fysioterapeutti ja asiakas

Tervetuloa kuulolle Satahyvää - Satakunnan sosiaali-, terveys- ja hyvinvointitutkimuksen webinaariin ke 15.12.2021 klo 915.

Satahyvää-tutkimuspäivä kokoaa yhteen Satakunnassa tehtävää ja Satakuntaa käsittelevää sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialojen tutkimus- ja kehittämistyötä. Päätavoitteena on tehdä näkyväksi alueen tutkimusta ja tutkimuksen teon mahdollisuuksia sekä käytännön kehittämisen tuloksia. Tilaisuus on suunnattu sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialoilla toimiville asiantuntijoille, ammattilaisille ja opiskelijoille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille. 

Tilaisuuden järjestävät Satasairaala, Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK), Tampereen yliopiston Porin yksikkö (yhteiskuntatieteet/SOC) ja Pikassos. Tutkimuspäivä on osa Satasote – Satakunnan sote-rakenneuudistuksen kehittämishankkeen toimeenpanoa.

Tilaisuus pidetään zoom-yhteydellä. Osallistumislinkki

Linkkiä käytettäessä ei tarvita salasanaa. Jos ohjelma kuitenkin poikkeuksellisesti sitä kysyy, koodi on satahyva.

Jokaiselle rinnakkaissessiolle on luotu oma breakout room, joka on nimetty kunkin session numeron mukaisesti. Sessioiden linkit ovat saatavilla tilaisuudessa.

 

Ohjelma

9.00–9.10 Avaus/ Yliopettaja Anne Kärki, SAMK

9.10–10.30

Sessio 1: Osallisuus, syrjäytyminen ja sosiaaliset suhteet/ pj. Suvi Holmberg

 • Digitaalinen etnografia nuorten joukkokokoontumisista solidariteetin ja paikallisidentiteetin konteksteina/ Riikka Korkiamäki
 • Nuorten vertaisryhmätoiminnan malli - Feelix/ Kaarina Latostenmaa
 • Yksilöllinen taloussosiaalityö taloudellisen toimintakyvyn  vahvistajana ja osallisuuden vahvistajana/ Outi Rantanen
 • Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-palveluissa kulttuurin keinoin/ Outi Lähteenlahti
 • Lissu Social Club – Palvelupiste osallisuuden yhteisönä/ Marja Hekkala ja Katja Saraketo

 

Sessio 2: Videosessio: Kuntoutuksen kehittäminen ja digitaaliset innovaatiot

 • Aivoverenkiertohäiriöpotilaiden kuntoutuksen toteutuminen Satakunnassa ensimmäisen vuoden aikana/ Hannu Heikkilä
 • Impact of opioid use on results of interventional back-pain management on patients with chronic back pain/ Hannu Heikkilä
 • The efficacy of pulsed radiofrequency stimulation of the glenohumeral joint and suprascapular nerve for chronic shoulder pain and function compared to physiotherapy and exercise program without pain management/ Hannu Heikkilä
 • Fyysisen toimintakyvyn mittarien käyttökelpoisuus kuntoutustutkimuksessa työ- ja toimintakyvyn arvioinnissa/ Hannu Heikkilä
 • Älykkäät vaatteet ja mobiilirobotit apuna terveydenhuollon ympäristöissä/ Sari Merilampi et al.
 • Kokemuksia virtuaalitodellisuudesta terveysalalla/ Sari Merilampi et al.
 • Fysioterapeuttien kokemuksia Indego-kävelyrobotin käytöstä kuntoutuksessa/ Taina Jyräkoski

                                      

10.30–10.40 Tauko

10.40 11.40 Rinnakkaissessiot

Sessio 3: Hyvinvointi- ja terveysteknologia sekä digitalisaatio/ pj. Sari Merilampi

 • Mobiilirobotiikka sairaalassa/ Mervi Vähätalo et al.
 • Etäpalveluiden kehittäminen Satakunnan sote-rakenneuudistushankkeessa/ Minna Heino
 • Teknologioiden merkitys omaishoitajien arjessa, kun hoidettavalla on muistisairaus/ Eveliina Kaukkila
 • Digitaalisen teknologian käyttöönotto monitoimijaisessa verkostossa/ Jenni Huhtasalo et al.

                                         

Sessio 4: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen/ pj.  Mari Niemi

 • Imetysohjauksen toteutuminen ennen ja jälkeen Vauvamyönteisyysohjelman käyttöönoton – äitien näkökulma/ Jaana Lojander
 • Vauvamyönteisyysohjelman vaikutus äitien kokemiin imetysongelmiin/ Heli Mäkelä
 • Hyvää jälkeä - Jälkihuolto siirtymänä ja aikuistumisen tukena uudistuvassa palvelujärjestelmässä/ Saara Saukkola ja Riikka Korkeamäki
 • SatakuntaTestbed/ Mervi Vähätalo

 

11.40–12.15 Lounastauko

12.15–13.00 Miten globaali vaikuttaa kansallisen ja paikallisen tason sosiaali- ja terveystyöhön / Professori Meri Koivusalo, Tampereen yliopisto

13.00–14.00 Rinnakkaissessiot

Sessio 5: Näkökulmia aikuisten ja elämän loppuvaiheen hyvinvointiin/ pj. Kaisu-Leena Mäkelä

 • Suhdanteet ja stressi palkansaajilla vuodesta 1984 vuoteen 2018/ Antti Saloniemi
 • Iäkkäiden vajaaravitsemus- ja kaatumisriskin sekä kognitiivisen toiminnan heikentymisen tunnistaminen ensihoidossa/ Eeva Saario
 • Ennakoiva hoitosuunnitelma palliatiivisessa hoidossa - Terveydenhuollon ammattilaisten näkökulma/ Anne Kuusisto

 

Sessio 6: Työ- ja toimintakyvyn kehittäminen/ pj. Minka Leino-Holm

 • Seurantatutkimus erikoissairaanhoidon kuntoutustutkimuspotilaiden työmarkkinatilanteesta, elämänlaadusta sekä koetusta työ- ja toimintakyvystä/ Elina Lindgren
 • Kokemuksia saattaen-vaihtaen toimintamallista/ Tiia Nieminen
 • Työkyvyn tuen palvelukokonaisuus/ Minna Viinamäki

 

14.00–14.45 Tulevaisuuden sote-palvelujen muutostarpeet digitalisaation näkökulmasta/ Tutkimusprofessori Tarja Heponiemi, THL

14.45–15.00 Yhteenveto ja päivän päätös/ Yliopettaja Anne Kärki, SAMK

Muutokset ohjelmaan ovat mahdollisia.

 

Logot
Satahyvää-tutkimuspäivän yhteistyökumppanit.