CityLinja

Satasairaalasta torille Ladataan...

Torilta Satasairaalaan Ladataan...

Joukkoliikenne kyytilikel.fi

Satasairaalan syke maaliskuussa

asiakaskokemuskyselyn 1030 vastaajasta suosittelisi Satakunnan sairaanhoitopiiriä

94

Sosiaalinen media

Satasairaalan uudisrakennuksen taidekilpailu on avattu!
Useimmat psykiatrisen erikoissairaanhoidon toiminnot tulevat siirtymään Satapsykiatrian uudisrakennukseen, joka valmistuu vuonna 2023. Taidekilpailulla haemme rakennuksen valoaulaan näyttävää, 21 metriä korkeaa tilaa hyödyntävää taidetta. Valoaula sijoittuu sairaalarakennuksen keskelle ja siihen on näköyhteys jokaiselta osastolta.
Taide on tärkeä osa sairaalaympäristöä. Kutsumme kuvataiteilijat mukaan taidekilpailuun! Lisätietoja nettisivullamme
https://www.satasairaala.fi/satasairaala/ajankohtaista/satasairaalan-uu…
https://www.satasairaala.fi/satasairaala/investoinnit/satapsykiatrian-t…
https://www.youtube.com/watch?v=9PznQ-o-sD8
#satasairaala #erikoistunutsinuun #sairaalataide

93
0

Uusi työ mietinnässä? Haemme SataDiagin ammattilaisten joukkoon sairaalakemistiä, välinehuoltajia, apulaisosastonhoitajaa, sairaalafyysikkoa sekä laboratoriohoitajia. Tutustu tarkemmin ja jätä hakemus sinua kiinnostavaan tehtävään: https://bit.ly/3msbjkt

10
0

Sairaalantie poistuu yleisestä käytöstä maanantaina 12.4.2021 Satapsykiatrian uudisrakennuksen työmaaliikenteen takia. Sairaalantiellä on sallittu vain työmaaliikenne ja tonteille ajo. Liikenneyhteys Sairaalantieltä Kehätielle eli Aluesisäänkäynti 3 poistuu käytöstä.
Synnyttäjien, lasten päivystyksen ja koko E-rakennuksen liikenne Kehätielle tapahtuu Maamiehenkadun kautta.
#satasairaala #erikoistunutsinuun

50
8
84
2

Teemme arvokasta ja tärkeää työtä autististen henkilöiden parissa. Vietämme parhaillaan autismitietoisuuden viikkoa 29.3.-4.4.2021. Torstaina 2.4. on myös YK:n julistama kansainvälinen autismitietoisuuden päivä.
Autismi on aivojen neurobiologinen kehityshäiriö, joka ilmenee jo varhaislapsuudessa. Autistisilla henkilöillä esiintyy hyvin vaihtelevia ja eriasteisia poikkeavuuksia omassa toiminnassaan. Nämä poikkeavuudet näkyvät mm. sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, kommunikaatiossa sekä aistisäätelyssä. Autismi ei kuitenkaan ole pelkästään poikkeavaa toimintaa, sillä autistisilla henkilöillä on paljon vahvuuksia itsessään ja jokainen heistä on oma yksilönsä. He näkevät ja kokevat elämäänsä erilaisesti rikkaina.
Me tunnemme autismin ja olemme mukana levittämässä autismitietoutta.
https://youtu.be/Q7udsrTYyks
#satasairaala #erikoistunutsinuun #jokainenontärkeä #sosiaalipalvelut #autismiliitto

39
0

Tue lääketieteellistä tutkimustyötä ja anna vapaaehtoinen biopankkisuostumus. Biopankkiin kerätään näytteitä ja tietoa erilaisia tulevaisuuden tutkimustarpeita varten. Jokainen näyte on arvokas ja tärkeä.
Biopankki käsittelee näytteitä ja tietoja salassa pidettävän tiedon tietoturvavaatimusten mukaisesti. Lue lisää Auria Biopankin sivuilta https://www.auria.fi/biopankki/
#AnnatkoLuvan

17
1

Ohjattua harjoittelua suorittavat sosiaali- ja terveysalan opiskelijat ovat erittäin tyytyväisiä opiskelijaohjaukseemme, joka ylsi kansallisessa vuoden 2020 CLES-arvioinnissa toiselle sijalle.
- Harjoitteluyksikössämme on opiskelijaystävällinen ilmapiiri ja ohjaus on monipuolista. Pääsemme osaksi moniammatillista tiimityöskentelyä, jonka keskiössä on potilas. Harjoittelu antaa valmiudet siirtyä uuteen ammattiin opintojen päätyttyä, kertovat sisätautiosastolla parhaillaan harjoittelua suorittavat Anni ja Essi, jotka kouluttautuvat lähihoitajista sairaanhoitajiksi.
Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ammattiopintojen kannalta keskeisiin työtehtäviin, sekä tietojen ja taitojen, alaan liittyvien arvojen ja eettisten periaatteiden soveltamiseen työelämässä.
https://www.satasairaala.fi/satasairaala/ajankohtaista/satakunnan-saira…
#satasairaala #erikoistunutsinuun

145
1

Sairaanhoitaja tai alan loppuvaiheen opiskelija! Meillä on vielä sairaanhoitajan sijaisuuksia tarjolla keväälle ja kesälle. Jos kiinnostuit, ole pikaisesti yhteydessä rekrytointi@satasairaala.fi tai jätä hakemus tästä: https://bit.ly/2PmURFA.

23
0

Maakunnan tilannekeskus muodostaa palvelukokonaisuuden, missä terveydenhuollon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen viranomaiset tekevät yhteistyötä apua tarvitsevan ihmisen hyväksi. Uusi toimintamalli helpottaa ja nopeuttaa viranomaisten välistä tiedonkulkua ja parantaa asiakkaan avunsaantia esimerkiksi erilaisissa onnettomuustilanteissa. Laajuudessaan Satakunnan maakunnallinen tilannekeskus on maanlaajuisesti ainutkertainen.
#satasairaala #erikoistunutsinuun

29
0

Olemme mukana Newsweek World’s Best Hospitals 2021 -listalla! Newsweek ja maailmanlaajuinen datatutkimusyritys Statista Inc ovat listanneet kolmatta kertaa maailman parhaat sairaalat. Listauksessa mukana olevat maat on valittu pääasiassa elintason / elinajanodotteen, väestönmäärän, sairaaloiden määrän ja tietojen saatavuuden perusteella. Luettelot perustuvat lääketieteen asiantuntijoiden suosituksiin, asiakastutkimuksiin ja keskeisten lääketieteellisten mittareiden tuloksiin. Listalle on nostettu yhteensä 2000 sairaalaa 25 maassa.
Lisätietoja Newsweekin nettisivuilta https://www.newsweek.com/best-hospitals-2021/finland
https://www.newsweek.com/best-hospitals-2021
#satasairaala #erikoistunutsinuun

59
0
37
0

Kärsitkö äänekkäästä kuorsauksesta, ei yöuni virkistä? Kyse voi olla uniapneasta eli sairaudesta, jossa esiintyy toistuvia unenaikaisia hengityskatkoja. Hengityskatkokset heikentävät unen laatua ja saattavat aiheuttaa hapenpuutetta. Tyypillisiä oireita ovat esimerkiksi jatkuva päiväaikainen väsymys, aamupäänsärky, ärtyneisyys ja muistamattomuus. Uniapnean tunnistaminen ja hoitaminen on tärkeää, koska uniapnea voi altistaa muille sairauksille, lisätä tapaturmien riskiä ja heikentää toimintakykyä.
Uniapnea todetaan yön yli kestävällä rekisteröinnillä, joka nykyisin tehdään useimmiten kotona. Keskivaikeaa ja vaikeaa uniapneaa hoidetaan erikoissairaanhoidossa, ensisijaisesti ylipainehengityshoidolla eli CPAP-laitteella.
- CPAP-laite on lääkinnällisen kuntoutuksen apuväline, jonka potilas saa lääkärin määräyksellä pitkäaikaiseen lainaan, kertoo keuhkoyksikössä työskentelevä unihoitaja Nina Martikainen esitellessään CPAP-laitetta ja siihen kuuluvaa maskia.
Keuhkoyksikössämme tehdään rekisteröintejä ja CPAP-hoitoja useita kymmeniä joka viikko. Uniapneaa sairastaa Suomessa yli 300 000 henkilöä. Merkittävin syy uniapnean taustalla on ylipaino. Muita altistavia tekijöitä ovat rakenteelliset tekijät kasvojen ja kaulan alueella, kuten ahdas nielu.
#satasairaala #erikoistunutsinuun

41
0