Hoitoketjut

Hoito- ja palveluketju tukeutuu olemassa oleviin hoitosuosituksiin ja ohjeistuksiin. Jokaisen hoitoketjun suunnittelussa on mukana moniammatillinen työryhmä, johon kuuluu edustajia hoitoketjun eri tasoilta erikoissairaanhoidosta ja perusterveydenhuollosta kuntoutus mukaan luettuna. Tavoitteena on ajantasaisiin ja sujuviin palveluketjuihin perustuva toimintamalli, joka poistaa tarpeettoman kitkan ja päällekkäisyydet erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon väliltä ja takaa potilaalle asuinpaikasta riippumattoman, laadukkaan, sujuvan ja tehokkaan hoitokokonaisuuden.

Kyseessä oleva työryhmä sopii yhteistyön muodoista eri toimijoiden välillä - kuka tekee, mitä, missä ja milloin. Prosessin tueksi on kehitetty sähköinen hoitoketjutyökalu, josta löytyy nopeasti ja ajantasaisena keskeinen tieto potilaan hoidon toteutukseen.

Hoito- ja palveluketjutyöskentely on yksi Satakunnan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikön toimintamuodoista. Perusterveydenhuollon yksikkö edistää sairaanhoitopiirien ja perusterveydenhuollon välistä yhteistyötä sekä perusterveydenhuollon keskinäistä yhteistyötä koko erityisvastuualueella.
 

Satakunnan alueelliset hoito- ja palveluketjut

Huomio! Tunnukset muuttuneet 11.11.2021 alkaen.

Käyttäjätunnus: katsoja
Salasana: katsoja

Lasten ja nuorten neuropsykologisten häiriöiden ja erityisvaikeuksien hoitopolku Satakunnassa

Uniapnean hoitoketju