Johtaminen ja asiantuntijuus

Hoitotyön johtaminen on osa Satakunnan sairaanhoitopiirin toimintayksiköiden kokonaisjohtamista.

Johtamisen tärkein tavoite on luoda parhaat edellytykset hoitotyölle niin, että toiminta on ihmisläheistä, potilaslähtöistä ja vaikuttavaa.