Johtaminen ja asiantuntijuus

Hoitotyön johtaminen on osa Satakunnan sairaanhoitopiirin toimintayksiköiden kokonaisjohtamista.

Johtamisen tärkein tavoite on luoda parhaat edellytykset hoitotyölle niin, että toiminta on ihmisläheistä, potilaslähtöistä ja vaikuttavaa.

Hoitotyön johtamisen valtakunnalliset linjaukset