Koulutuskalenteri

Tervetuloa kehittämään ammatillista osaamistasi!
 
Voit tutustua alueelliseen koulutustarjontaamme alla olevasta koulutuskalenterista. Alueellisiin koulutuksiin ilmoittaudutaan kussakin koulutusohjelmassa mainitulla tavalla.
 
 
Alueellisten koulutusten koonta SYKSY 2019
 
Valmiit koulutusohjelmat löydät alta Koulutus -kohdasta.

Ajankohta Koulutus

​3.9.2019
samansisältöinen kuin 11.9.2019

Haastavien asioiden puheeksi ottaminen asiakastyössä ja asiakkaan muutokseen motivoiminen

4.9.2019

Länsirannikon ERVA-alueen potilasasiamiesten koulutuspäivä

5.9.2019

Boardmaker -työpaja Täynnä

5.9.2019

Vaikuttavaa kuntoutusta Satakunnassa vauvasta vaariin nyt ja tulevaisuudessa -seminaari

11.9.2019
samansisältöinen kuin 3.9.2019

Haastavien asioiden puheeksi ottaminen asiakastyössä ja asiakkaan muutokseen motivoiminen 

17.9.2019

Matematiikan kertaus lääkelaskuja varten 

18.9.2019

Tunnista hoitoon liittyvä infektio ja torju se 

19.9.2019

IMO koulutus, esimiehet 

23.9.2019

Meillä saa puhua kannabiksesta - Tukea ja työvälineitä kannabiksen käytön puheeksi ottoon 

24.9.2019

Allergia- ja astmakoulutus 

26.9.2019

Alueellinen koulutusiltapäivä Satasairaalan alueen terveyskeskuksen sydänyhdyshenkilöille 

26.9.2019

Kuulon kuntoutus, apuvälineet ja niiden huolto 

30.9.2019

Vakavien potilas- ja asiakasvaaratapahtumien tutkinta sosiaali- ja terveydenhuollossa

1.10.2019

Koulutus elinluovutuksista 

3.10.2019

Haavanhoidon osaamista vahvistava - pienryhmäkoulutus Täynnä

9.10.2019

Surevan kohtaaminen -koulutus 

10.10.2019

Omin jaloin -menetelmäkoulutus

10.10.2019

Asiakas vieraasta kulttuurista - Turvallinen kotoutuminen ja vuorovaikutus

11.10.2019

Tukea Omin jaloin -asiakastyöhön koulutus 

11.10.2019

Neuropsykiatriset lapset ja nuoret -arjen tuki ja kuntoutus

15.10.2019

IMO koulutus 

28.10.2019

Ennakkotieto: Kohti Vauvamyönteistä Satakuntaa

30.10.2019

Jaettu asiantuntijuus käytännön työssä 

12.11.2019

Boardmaker -työpaja

12.11.2019

IMO koulutus 
23.11.2019 Bioanalyytikoiden opintopäivä

11.12.2019

IMO koulutus 

Videovälitteiset koulutukset

Myös videovälitteisiin koulutuksiin tulee ilmoittautua. 

Kysy tarvittaessa videovälitteisistä koulutuksista Koulutuspalveluista.

18.9.2019

Vuodeosastopotilaan nielemyskyvyn arviointi

19.9.2019

Tiedätkö minkälaisesta verisuonikatetrista on kyse, osaatko käyttää?

25.9.2019

Terveydenhuollon opiskelijaohjauksen alueellinen koulutuspäivä - Motivaation merkitys opiskelijaohjauksessa

2.10.2019

Vuodeosastopotilaan nielemiskyvyn arviointi

25.10.2019

Pienet lapset - voimakkaat tunteet

31.10.2019

Seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden monimuotoisuus ja kohtaaminen psykologin työssä

28.11.2018

Endometriossin elämän eri vaiheissa