Erityisosaamiskeskus

Selko-tunnus
Asiakas ja asiantuntija katsovat tutkivat kuvia.

Tarjoamme sinulle erityisasiantuntijoiden palveluja. Erityisasiantuntijamme ovat lääkäri, psykologit, neuropsykologi, sosiaalityöntekijät, puheterapeutit ja perhetyöntekijä. Tarvittaessa käytämme myös fysioterapeutin asiantuntemusta.

Jos tarvitset palvelujamme, voit pyytää maksusitoumuksen kotikuntasi sosiaalitoimesta.

Tarjoamme muun muassa vastaanottoja, neuvontaa ja tutkimuksia. Kerromme seuraavaksi lisää palveluistamme.

 

Poliklinikkamuotoinen vastaanottotoiminta

Vastaanotolla selvitämme tilannettasi sinun ja lähiverkostosi kanssa monipuolisesti. Lähiverkosto tarkoittaa sinulle tärkeitä ihmisiä. Heitä voivat olla esimerkiksi vanhemmat, sisarukset, ystävät tai vaikkapa jumppari. Kartoitamme myös kuntoutustarpeitasi ja palvelutarpeitasi.


Moniammatillinen kuntoutusvastaanotto

Vastaanottotyöskentelyssä on mukana kolme tai useampia erityistyöntekijöitä. Laadimme kuntoutusvastaanotolla sinulle kirjallisen kuntoutussuunnitelman. Se perustuu kehityksesi seurantaan ja perhetilanteesi selvitykseen.

Moniammatillisella kuntoutusvastaanotolla hyödynnämme lääkärin, psykologin ja sosiaalityöntekijän erityisosaamista. Tätä voimme täydentää puheterapeutin, fysioterapeutin tai perhetyöntekijän asiantuntemuksella.

 

Yhden työntekijän vastaanotto 

Yhden työntekijän vastaanotolla erityisasiantuntijana on lääkäri, psykologi, neuropsykologi, sosiaalityöntekijä tai puheterapeutti.


Neuropsykologinen tutkimus

Neuropsykologi tutkii tarkemmin päättelytaitojasi sekä osaamisesi hyviä ja mahdollisia heikkoja alueita. Hän tutkii myös mahdollisia kehityksellisiä häiriöitäsi ja oppimisvaikeuksiasi sekä niiden selittäviä tekijöitä. Arvioinnin kohteena voivat myös olla mahdolliset käyttäytymisongelmasi ja sosiaaliset ryhmätaitosi. Eli arvioimme yhdessä sitä miten toimit ryhmässä. Voimme toteuttaa tutkimuksesi laajana tai suppeana.


Puheterapeutin vastaanotto 

Puheterapeutti tutkii tai tekee puheterapeutin arvion  vastaanottokäyntisi aikana. Puheterapeuttimme voi osallistua kuntoutuspalaveriisi. Puheterapeuttimme voi tulla myös luoksesi kotikäynnille.


Kuntoutus- ja palveluneuvonta

Sosiaalityöntekijä kartoittaa ja arvioi sosiaalista tilannettasi. Sosiaalityöntekijä voi arvioida esimerkiksi asumistasi tai perhetilannettasi sekä toimintakykyäsi. Sosiaalityöntekijä myös neuvoo sinua esimerkiksi sosiaalitoimen palveluissa ja Kelan etuuksissa. Sosiaalityöntekijä voi myös osallistua neuvotteluusi tai verkostopalaveriisi.

 

Konsultaatiot

Tarjoamme lääkärin, neuropsykologin, psykologin, puheterapeutin, sosiaalityöntekijän konsultaatiota eli neuvontaa. Tarjoamme sinulle myös autismikonsultaatiota, neuropsykologista valmennusta ja työnohjausta. 


Puhelinkonsultaatio 

Tarjoamme lääkärin, psykologin,  neuropsykologin tai puheterapeutin puhelinkeskusteluja asiakkaan asioiden selvittämiseksi. Konsultaatio tarkoittaa neuvojen antamista ja neuvottelua ammattilaisten välillä.


Muu käynti

Yksittäisten vastaanottokäyntien lisäksi on sinulla mahdollisuus toistuviin terapiakäynteihin tai keskustelukäynteihin. Niitä voivat olla esimerkiksi kuvataideterapia ja puheterapia.

 

Omavalvontasuunnitelma

Meillä on omavalvontasuunnitelma. Se on asiakirja, jossa kerromme, miten itse valvomme omaa toimintaamme. Jos haluat lukea suunnitelman, pyydä se toimistosihteeriltä.