Koronavirus (COVID-19)

Päivitetty 23.9.2022  

Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) kokoontuu tarvittaessa tarkastelemaan Satakunnan alueen epidemiologista tilannetta. Seuraava kokous pidetään 28.10.2022. Tilanteen vaatiessa ATTR kokoontuu aiemmin.

Kokousten jälkeen päivitettävät ja kulloinkin voimassa olevat suositukset löydät sivuvalikosta.

Kokousten harventamisesta huolimatta tilannetta seurataan tarkkaan. Infektioyksikkö julkaisee tiedotteen epidemiologisesta tilanteesta tai muuttuvista ohjeista ajankohtaista palstalla tarvittaessa.

 

Koronaepidemia on Satakunnassa edelleen aktiivinen, positiivisten näytteiden osuus on noussut uudelleen tasolle 35 % otetuista näytteistä.

  • Ilmaantuvuus on selvästi korkeampi kuin esimerkiksi vuosi sitten. Herkästi tarttuvat omikron BA 4/5 ovat edelleen valtaviruksia. Rokotusten ansiosta taudin vakavuusaste on selvästi vähentynyt ja sairaalaan joutuminen on harvinaisempaa.
  • Jätevesiseurannassa Suomessa koronavirusten määrä jätevesissä on edelleen korkealla tasolla. THL:n säästötoimenpiteiden vuoksi Luotsinmäen jätevesiseuranta on valitettavasti lopetettu.
  • Sairaaloiden ja hoivalaitosten ulkopuolella voidaan elää tavallista elämää, kun suositusten mukaisesta rokotussuojasta huolehditaan. Hyvästä käsihygieniasta ja oikeasta yskimistekniikasta on kaikkien syytä huolehtia, sillä näin vältetään myös muita infektiosairauksia. Käsihuuhde tepsii koronavirukseen, monien muiden virusten torjuntaan tarvitaan käsien saippua-vesipesua.
  • Tärkeää on, että mikäli sairastuu, tekee kotitestin ja mikäli se on positiivinen, pysyy kotona, kunnes on ollut oireeton kaksi vuorokautta ja on lisäksi kulunut vähintään viisi päivää oireiden alusta. 
  • Henkilöiden, joiden immuunipuolustus on selvästi alentunut tai jotka kuuluvat erityiseen riskiryhmään, suositellaan edelleen välttävän väkijoukkoja, käyttävän harkintansa mukaan hengityksensuojainta ja huolehtivan hyvästä käsihygieniasta
  • Sairaaloissa ja hoivalaitoksissa, joissa hoidetaan riskiryhmiin kuuluvia potilaita tai asiakkaita, sekä henkilökunnan että vierailijoiden tulee edelleen käyttää kirurgista suu-nenäsuojusta tiloissa, joissa potilaita hoidetaan
    • Sairaaloissa ja hoivayksiköissä on todettu useita osastoepidemioita, jotka ovat tulleet osastoille vierailijoiden mukana, kun nämä eivät ole noudattaneet ohjeistusta. On muistettava, että korona voi tarttua jo 48 tuntia ennen kuin oireet alkavat
    • Maskisuositusta lievennetään niin, että sairaaloiden yhteisissä tiloissa, joissa kohtaamiset ovat lyhytaikaisia tai tiloissa, joissa potilaat eivät liiku (kuten käytävillä, kokoustiloissa ja ruokasalissa), maskin käytöstä voidaan luopua.

*****

Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) tekee tilannearvion ja antaa alueelliset suositukset STM:n ohjeiden mukaisesti. Työryhmässä ovat edustettuina Satasairaala ja kaikki alueen kunnat sekä THL:n, Lounais-Suomen AVI:n ja ELY-keskuksen edustajat. Puheenjohtajana toimii Satasairaalan johtajaylilääkäri Petteri Lankinen ja tilannearvion ajankohtaisesta epidemiatilanteesta tekee Satakunnan sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri Raija Uusitalo-Seppälä.

Koronavirustilannetta koko maassa ja Satasairaalan toiminta-alueella voi seurata Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) verkkosivuilta:

Koronakartta kertoo varmistettujen koronatapausten ja otettujen testien määrät sekä kuntakohtaisen tartuntatilanteen.

Koronakartan taustatilastoissa näkyvät tartunnat viikkotasolla sairaanhoitopiireittäin.

Tilannekatsaus-verkkosivulta löytyy tietoa muun muassa sairaalahoitoa tarvinneiden koronaviruspotilaiden määristä.