Koronavirus (COVID-19)

Päivitetty 23.2.2023

Infektioyksikkö julkaisee tiedotteen epidemiologisesta tilanteesta tai muuttuvista ohjeista ajankohtaista palstalla tarvittaessa.

Koronaepidemia on Satakunnassa taittunut ja koronainfektion aiheuttama terveydenhuollon kuormitus on vähentynyt. Myös influenssaepidemian huippu on ohitettu. Edelleen Satakunnassa kuitenkin todetaan joitakin sairaalahoitoon johtavia koronavirus, influenssa ja RS-virustapauksia.

Koronaan voidaan suhtautua pitkälti samoin, kuin muihinkin tarttuviin hengitystieinfektioihin. Sairaaloissa ja hoivalaitoksissa kaikkia tarttuvia tauteja pyritään aktiivisesti torjumaan.

  • Rokotusten ansiosta koronataudin vakavuusaste on selvästi vähentynyt ja sairaalaan joutuminen vaikean koronan vuoksi on melko harvinaista.
  • Jätevesiseurannassa Suomessa koronavirusten määrä jätevesissä on laskenut, mutta on edelleen melko korkealla tasolla. Erilaisia omikronin muunnoksia esiintyy eikä mikään alatyypeistä ole nyt selvässä valta-asemassa.
  • Sairaaloiden ja hoivalaitosten ulkopuolella voidaan elää tavallista elämää, kun suositusten mukaisesta rokotussuojasta huolehditaan. Hyvästä käsihygieniasta ja oikeasta yskimistekniikasta on syytä huolehtia. Näin vältetään myös muita infektiosairauksia. Käsihuuhde tepsii koronavirukseen, mutta monien muiden virusten torjuntaan tarvitaan käsien saippua-vesipesua.
  • Riskiryhmiin kuuluvien tulee hakeutua terveydenhuollon testiin ja mikäli korona tai influenssa todetaan olla yhteydessä terveydenhuoltoon, jotta voidaan harkita varhaista hoitoa. Riskiryhmien varhainen koronahoito | Satasairaala
  • Henkilöiden, joiden immuunipuolustus on alentunut tai jotka kuuluvat riskiryhmään, suositellaan edelleen välttävän väkijoukkoja, käyttävän harkintansa mukaan hengityksensuojainta ja huolehtivan hyvästä käsihygieniasta. Riksi saada influenssa tai RS-virusinfektio on edelleen kohonnut.
  • Henkilökunnan maskinkäytön ohjeistusta kevennetään niin, että ajanvarauspoliklinikoilla ja psykiatrian vuodeosastoilla (lukuun ottamatta vanhuspsykiatriaa) yleisestä maskin käytöstä luovutaan. Aikuisten vuodeosastoilla ja iäkkäiden palveluasumisessa henkilökunnan maskin käyttö lähihoidossa jatkuu.

Suojaimien käytön yleisohje henkilökunnalle koronapandemian aikana

Mediatiedote 23.2.2023
Epidemiatilanne on rauhoittumassa ja Satakunnan hyvinvointialueen maskisuositusta kevennetään asteittain

*****

Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) tekee tilannearvion ja antaa alueelliset suositukset STM:n ohjeiden mukaisesti. Työryhmässä ovat edustettuina Satakunnan hyvinvointialueen sote-johto ja tartuntatautilääkärit ja -hoitajat, THL:n, Lounais-Suomen AVI:n ja ELY-keskuksen edustajat. Puheenjohtajana toimii toimialuejohtaja Petteri Lankinen ja tilannearvion ajankohtaisesta epidemiatilanteesta tekee hyvinvointialueen tartuntataudeista vastaava lääkäri Raija Uusitalo-Seppälä.

Koronavirustilannetta koko maassa ja hyvinvointialueella voi seurata Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) verkkosivuilta.