Koronavirus (COVID-19)

Päivitetty 19.11.2021 kello 19.00.

Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) tekee tilannearvion ja antaa alueelliset suositukset STM:n ohjeiden mukaisesti. Työryhmässä ovat edustettuina Satasairaala ja kaikki alueen kunnat sekä THL:n, Lounais-Suomen AVI:n ja ELY-keskuksen edustajat. Puheenjohtajana toimii Satasairaalan johtajaylilääkäri Petteri Lankinen ja tilannearvion ajankohtaisesta epidemiatilanteesta tekee Satakunnan sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri Raija Uusitalo-Seppälä.

Voimassa olevat suositukset löydät sivuvalikosta, ja ne päivitetään aina tarvittaessa.

Satasairaalan ajankohtaista-palstalla julkaistaan sairaanhoitopiirin COVID-mediatiedotteet.

Sosiaali- ja terveysministeriö on hyväksynyt uuden hybridistrategian toimintasuunnitelman 9.9.2021 ja antanut ohjauskirjeen Uudistetun hybridistrategian toimintasuunnitelman soveltamisesta 11.11.2021.

 

Epidemiologinen tilanne:

Satakunta on edelleen leviämisalue.

Hallituksen 11.11.2021 linjauksen mukaan Satakunta on edelleen leviämisalue ja 15.11.2021 voimaan astuneiden kriteerien mukaan arvioituna Satakunta täyttää leviämisvaiheen kriteereistä 4 / 7.

Toteutuvat kriteerit:

 • Ilmaantuvuus Satakunnassa on edelleen korkea 118 / 100 000 asukasta / 14 vrk. Se on kuitenkin hieman parantunut viime viikosta, jolloin ilmaantuvuus   oli 133 / 100 000 / 14 vrk (Leviämisalueen kriteerinä ilmaantuvuus yli 100)
 • Sosiaali- ja terveydenhuolto tai sen osa on kuormittunut:
  • Erikoissairaanhoidon kuormitus on helpottanut viime viikosta, mutta tilanne on vaihdellut paljon. Tiedossa on aivan viime päiviltä laajoja altistustilanteita, joiden ennakoidaan heijastuvan myös sairaalakuormituksena.
  • Porin perusturvan osastojen ja eräiden sosiaalihuollon laitosten kuormitus on ollut kahden viime viikon aikana erittäin korkea. Se on nyt helpottumassa, mutta parin viime päivän aikana on todettu useita joukkoaltistuksia ympärivuokautisen hoivan laitoksissa ja myös vanhusten kotihoidossa. Tämän ennakoidaan näkyvän merkittävänä kuormituksena lähiviikkoina osastoilla ja myös sosiaalihuollossa.
  • Perusterveydenhuollon kaikki yksiköt ovat voimakkaasti kuormittuneet koronatoimista: laajoista jäljityksistä, näytteidenotosta ja rokotuksista.
 • Satakunnassa esiintyy laajoja joukkoaltistumisia, joiden selvittäminen vaikeuttaa muuta epidemian torjuntatyötä. Viime päivinä on todettu useita laajaoja ja huolestuttavia joukkoaltistumisia. Ihmiset liikkuvat ja kontakteja on paljon, mikä vaikeuttaa tartunnanjäljitystä. Etenkin rokottamattomien riski saada koronavirusinfektio on Satakunnassa voimakkaasti kohonnut
 • Rokotuskattavuus on edelleen hieman jäljessä Suomen keskitasosta eikä 80 % rokotuskattavuustavoitetta ole saavutettu. Alueellisesti rokotuskattavuudessa todetaan selviä puutteita erityisesti alle 35 vuotiaissa. Rokotuskattavuutta tulee saada nostetuksi

Kriteerit jotka eivät toteudu

 • Tartunnanjäljitys toimii Satakunnassa edelleen varsin tehokkaasti ja viive on saatu pysymään lyhyenä
 • Positiivisten näytteiden osuus on laskenut ollen nyt 2,7%. (Leviämisalueen raja on uusissa kriteereissä 3,0 – 3,5 %).
 • Jätevesiseurannassa ei ole havaittu kasvua

Lisäksi:

 • Satakuntaa ympäröivien maakuntien tilanne on Satakuntaa huonompi ja niiden korkea ilmaantuvuus lisää riskiä tilanteen pahenemiseen myös Satakunnassa
 • Lähestyvä pikkujoulukausi lisää tartuntariskejä erityisesti rokottamattomien keskuudessa
 • Nähdään järkeväksi, että toimenpiteet ovat ennakoivia ja yhdenvertaisia alueellisesti, sillä tämä parantaa ennakoitavuutta ja suositusten toteutumista.

 

Näytteenottokriteereitä on pari viikkoa sitten päivitetty hallituksen strategian mukaisesti. Näytteille pyydetään hakeutumaan ensi sijassa sähköisen oirearvion perusteella (Omaolo.fi). Näytteenotto tapahtuu kotikunnan terveyskeskuksessa tai työterveyshuollossa.

 

Koronavirustilannetta koko maassa ja Satasairaalan toiminta-alueella voi seurata Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) verkkosivuilta:

 • Koronakartta kertoo varmistettujen koronatapausten ja otettujen testien määrät sekä kuntakohtaisen tartuntatilanteen.
 • Koronakartan taustatilastoissa näkyvät tartunnat viikkotasolla sairaanhoitopiireittäin.
 • Tilannekatsaus-verkkosivulta löytyy tietoa muun muassa sairaalahoitoa tarvinneiden koronaviruspotilaiden määristä.