Koronavirus (COVID-19)

Päivitetty 21.1.2022 kello 20.00

Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) kokoontuu tarkastelemaan Satakunnan alueen epidemiologista tilannetta ja arvioimaan suosituksia pääsääntöisesti kerran viikossa (perjantaisin).

Kokousten jälkeen päivitettävät ja kulloinkin voimassa olevat suositukset löydät sivuvalikosta.

Satasairaalan ajankohtaista-palstalla julkaistaan COVID-mediatiedote joka perjantai.

 

Epidemiologinen tilanne:

Koronainfektion ilmaantuvuus jatkaa jyrkkää nousua. Omikron-muunnos leviää nopeasti myös Satakunnassa. Lieviä tartuntoja saavat tällä hetkellä myös rokotetut henkilöt. Koronarokotteet ovat kuitenkin erittäin tärkeitä ja suojaavat hyvin vakavilta infektioilta.

Satakunta täyttää leviämisalueen kriteerit kuuden kohdan osalta. Rokotukset ovat edenneet nyt niin hyvin, että sen kohdan osalta kriteerit eivät enää täyty.

Toteutuvat kriteerit:

  • Ilmaantuvuus on edelleen nousussa, ollen nyt lukemissa 1460 / 100 000 /14 vrk (kriteeri 14 vrk:n ilmaantuvuus yli 100).
  • Erikoissairaanhoidon koronapotilaiden määrä on säilynyt maltillisena, mutta perusterveydenhuollon koronapotilaiden määrä on lähtenyt selvään nousuun. Perusterveydenhuolto on edelleen erittäin kuormittunut koronatyöstä ja hoitovelka perusterveydenhuollossa kasvaa.
  • Tartunnanjäljitys on voimakkaasti kuormittunut ja viivästynyt.
  • Rokotukset ovat edenneet nyt hyvin. Rokotuskattavuus etenkin kolmansien rokotusten osalta on hieman yli Suomen keskitason. Rokotusaktiivisuutta tulee edelleen pyrkiä pitämään yllä.
  • Positiivisten näytteiden osuus on kaikki näytteet huomioiden 22%, koko Suomen osalta luku on 32 %.
  • Luotsinmäen jätevesiseurannassa todetaan edelleen nousua virusmäärässä.

Lisäksi:  

  • Omikron-muunnoksen nopea leviäminen ja sen kyky tarttua myös rokotettuihin henkilöihin korostaa varotoimien ja kontaktien välttämisen merkitystä.
  • Täysi rokotussarja suojaa edelleen hyvin vakavalta tautimuodolta. Rokotteelle kannattaa hakeutua ohjeistuksen mukaisesti heti, kun siihen on mahdollisuus. Erityisen tärkeää tämä on iäkkäille ja riskiryhmiin kuuluville.

*****

Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) tekee tilannearvion ja antaa alueelliset suositukset STM:n ohjeiden mukaisesti. Työryhmässä ovat edustettuina Satasairaala ja kaikki alueen kunnat sekä THL:n, Lounais-Suomen AVI:n ja ELY-keskuksen edustajat. Puheenjohtajana toimii Satasairaalan johtajaylilääkäri Petteri Lankinen ja tilannearvion ajankohtaisesta epidemiatilanteesta tekee Satakunnan sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri Raija Uusitalo-Seppälä.

Sosiaali- ja terveysministeriö on hyväksynyt uuden hybridistrategian toimintasuunnitelman 9.9.2021, antanut ohjauskirjeen Uudistetun hybridistrategian toimintasuunnitelman soveltamisesta 11.11.2021 ja lähettänyt ohjauskirjeen 1.12.2021 Epidemiatilanteen muutoksen edellyttämät toimenpiteet alueilla (stm.fi)

Koronavirustilannetta koko maassa ja Satasairaalan toiminta-alueella voi seurata Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) verkkosivuilta:

Koronakartta kertoo varmistettujen koronatapausten ja otettujen testien määrät sekä kuntakohtaisen tartuntatilanteen.

Koronakartan taustatilastoissa näkyvät tartunnat viikkotasolla sairaanhoitopiireittäin.

Tilannekatsaus-verkkosivulta löytyy tietoa muun muassa sairaalahoitoa tarvinneiden koronaviruspotilaiden määristä.