Koronavirus (COVID-19)

Päivitetty 22.10.2021 kello 17.50.

Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) tekee tilannearvion ja antaa alueelliset suositukset STM:n ohjeiden mukaisesti. Työryhmässä ovat edustettuina Satasairaala ja kaikki alueen kunnat sekä THL:n, Lounais-Suomen AVI:n ja ELY-keskuksen edustajat. Puheenjohtajana toimii Satasairaalan johtajaylilääkäri Petteri Lankinen ja tilannearvion ajankohtaisesta epidemiatilanteesta tekee Satakunnan sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri Raija Uusitalo-Seppälä.

Voimassa olevat suositukset löydät sivuvalikosta, ja ne päivitetään aina tarvittaessa.

Satasairaalan ajankohtaista-palstalla julkaistaan sairaanhoitopiirin COVID-mediatiedotteet.

Sosiaali- ja terveysministeriö on hyväksynyt uuden hybridistrategian toimintasuunnitelman 9.9.2021.

 

Epidemiologinen tilanne:

Ilmaantuvuus Satakunnassa on Suomen korkeimpia, vaikka onkin edelleen jatkanut laskua.  Positiivisten näytteiden osuus on selvässä laskussa, ollen edelleen kuitenkin yli 2 %. Sairaalakuormitus on maltillista ja sairaalahoidon tarve on hieman laskusuunnassa. Tartunnanjäljitys toimii edelleen tehokkaasti, lisäksi karanteenissa todettujen tapausten osuus lisääntynyt. Rokotuskattavuus on noin prosentin jäljessä Suomen keskitasosta.

Näiden kriteerien valossa voidaan kokonaisarviona todeta Satakunnan olevan edelleen leviämisvaiheessa, joskin tilanne on hiljalleen paranemassa. Huolestuttavaa on epidemioiden leviäminen vanhusten hoivapalveluihin, tämä näkyy myös terveyskeskusten vuodeosastoilla potilaina.

Näytteenottokriteereitä on pari viikkoa sitten päivitetty hallituksen strategian mukaisesti. Näytteille pyydetään hakeutumaan ensi sijassa sähköisen oirearvion perusteella (Omaolo.fi). Näytteenotto tapahtuu kotikunnan terveyskeskuksessa tai työterveyshuollossa.

 

Koronavirustilannetta koko maassa ja Satasairaalan toiminta-alueella voi seurata Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) verkkosivuilta:

  • Koronakartta kertoo varmistettujen koronatapausten ja otettujen testien määrät sekä kuntakohtaisen tartuntatilanteen.
  • Koronakartan taustatilastoissa näkyvät tartunnat viikkotasolla sairaanhoitopiireittäin.
  • Tilannekatsaus-verkkosivulta löytyy tietoa muun muassa sairaalahoitoa tarvinneiden koronaviruspotilaiden määristä.