Epidemian torjunta ja voimassa olevat alueelliset suositukset

Päivitetty 20.1.2023

Tärkeimmät epidemian leviämistä rajoittavat keinot:

 • Rokotukset
 • Hyvä käsihygienia
 • Oikea yskimistekniikka
 • Turvavälit
 • Kontaktien välttäminen sairaana
 • Kasvomaskien tai hengityksensuojaimien käyttö

 

Maskin käyttö  

Satakunnassa noudatetaan THL ohjeistusta, jonka mukaan maskin käyttöä suositellaan edelleen seuraavissa tilanteissa:

 • julkisissa sisätiloissa ja liikennevälineissä, kun hakeudutaan koronaepäilyn vuoksi hoitoon tai testiin
 • jos on hengitystieinfektion oireita, mutta kodin ulkopuolella liikkuminen on välttämätöntä
 • jos tietää altistuneensa koronavirukselle (esim. perheessä on todettu tartuntoja) ja kodin ulkopuoliset lähikontaktit eivät ole vältettävissä.

Oireisille suositellaan aina ensisijaisesti kotona pysymistä oireiden väistymiseen saakka.

Maskin käyttöä suositellaan Satakunnassa edelleen seuraavasti:

 • Terveydenhuollon kaikissa toimipisteissä (sairaalat, terveyskeskukset, vastaanotot) niissä tiloissa, joissa hoidetaan potilaita.
  • Lasten ja nuorten psykiatrialla, lasten neurologialla ja puheterapiassa maskeista kuitenkin luovutaan.
 • Ympärivuorokautisen hoivan tiloissa, joissa liikkuu asukkaita, asiakkaita tai heidän läheisiään
 • Kotihoidossa sekä riskiryhmien sosiaalihuollon avopalveluissa
 • Päivystyksessä asioiville ja vuoroaan odottaville potilaille
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä sekä ympärivuorokautisen hoivan tiloissa vieraileville omaisille suositellaan kasvomaskin käyttöä tiloissa, joissa tutkitaan tai hoidetaan potilaita.
 • Hoitoon saapuville potilaille suositellaan kasvomaskin käyttöä sairaalassa ja vastaanotoilla asioidessa.
 • Mikäli yksikössä asioi pääsääntöisesti henkilöitä, jotka eivät kuulu riskiryhmiin, voidaan yleisestä maskien käytöstä luopua. Tällaista toimintaa on esim. aikuisten työ- ja päivätoiminta, lastensuojelu, kouluterveydenhuolto ja lastenneuvolavastaanotot.
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnan välisissä kontakteissa maskin käytöstä on luovuttu tiloissa, joissa ei ole potilaita tai riskiryhmiin kuuluvia asiakkaita/asukkaita. 
 • Sairaaloiden ja hoivalaitosten käytävillä, jossa kontaktit ovat lyhytaikaisia, esim. matkalla ruokalaan, maskin käytöstä on voitu luopua jo aiemmin.
 • Jos osastolla todetaan epidemia, suojainkäytäntö ohjeistetaan erikseen.

Jokainen voi oman harkintansa mukaan edelleen käyttää maskia esimerkiksi sellaisissa sisätiloissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa. Erityisesti rokottamattomien sekä niiden, joilla on riski saada vaikea koronatauti rokotuksista huolimatta kannattaa harkita sellaisen maskin käyttöä, joka suojaa myös kantajaansa tehokkaasti (FFP2/3).

 

Opetuksen järjestäminen ja varhaiskasvatus:

Maskisuosituksesta varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja toisen asteen opetuksessa on luovuttu.

Työntekijät voivat halutessaan jatkaa maskin käyttöä työssään. Lisäksi henkilökunnan osalta voi olla tarve käyttää FFP2-tason hengityssuojainta yksilöllisten riskien perusteella, mikäli työterveyshuolto sitä suosittelee työntekijän terveydentilan vuoksi. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat 1.3.2022 julkaisseet päivitetyt suositukset koskien varhaiskasvatusta, opetusta ja koulutuksen järjestämistä:

OKM- THL 1.3.2022 suositus varhaiskasvatukseen ja opetukseen

 

Harrastustoiminta

Harrastustoiminnassa ei enää ole voimassa rajoituksia, terveysturvalliset toimet on hyvä kuitenkin huomioida.

 

Suositus koskien yksityistilaisuuksia

Yksityistilaisuuksia koskevia rajoituksia tai suosituksia ei ole.

 

Julkisten tilojen käyttö

Lounais-Suomen aluehallintoviraston päätöksellä kaikki yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset ovat olleet mahdollisia Satakunnassa 15.2.2022 alkaen.

Lisätietoa aluehallintoviraston verkkosivuilla: https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta

 

Ikääntyneiden ja riskiryhmien suojaamisen tehostus

Ikääntyneillä ja riskiryhmillä on oikeus tavata läheisiään. Erityisesti ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä tapaamiset on turvattava, mutta vierailuista tulee sopia henkilökunnan kanssa. Hoitolaitoksessa ei saa vierailla, jos on vähäisiäkin hengitystieinfektion oireita tai pahoinvointia, oksentelua tai ripulointia. 

Vierailut tulee toteuttaa noudattaen THL:n ohjeistusta. Vierailulle saapuessa kädet desinfioidaan. Lisäksi suu-nenäsuojusta suositellaan käytettäväksi yleisissä tiloissa liikuttaessa tai aina, jos on kontaktissa muihin asukkaisiin tai potilaisiin.  

THL:n 22.4.2021 päivitetty ohje koronavirustartuntojen torjunnasta pitkäaikaishoidossa

Koronavirustartuntojen torjunta pitkäaikaishoidon ja -hoivan toimintayksiköissä – THL

 

Vierailut sairaalassa

Satakunnassa vallitsevan edelleen aktiivisen koronatilanteen vuoksi suosittelemme, että sairaalassa tapahtuvia vierailuja harkitaan sekä potilaiden että henkilökunnan tartuntariskin vähentämiseksi.  

Huomioithan, että:

 • Voit tulla vierailulle terveenä ja oireettomana
 • Suositellaan, että vierailijoita ei ole kerallaan enempää kuin 2-3
 • Vierailun aikana sairaalan tiloissa tulee käyttää kirurgista suu-nenäsuojusta tai venttiilitöntä FFP2/3 -hengityksensuojainta
 • Pidä turvaväli henkilökuntaan ja muihin potilasiin 
 • Huolehdi hyvästä käsienpuhdistuksesta, henkilökunta ohjaa tarvittaessa käsien desinfektiossa

 

Tartuntatautilain mukaiset määräykset ja rajoitukset Satakunnassa

Lounais-Suomen aluehallintoviraston määräykset koskien yleisötilaisuuksia 

Satakunnassa ei ole voimassa aluehallintoviraston määräyksiä koskien kokoontumisrajoituksia.