Epidemian torjunta ja voimassa olevat alueelliset suositukset

Päivitetty 23.7.2021 kello 8.30.

Tärkeimmät epidemian leviämistä rajoittavat keinot:

Lue lisää THL:n ohjeistuksesta

 • Hyvä käsihygienia
 • Oikea yskimistekniikka
 • Turvavälit 2 metriä
 • Kontaktien vähentäminen
 • Kasvomaskien käyttö, mikäli turvavälejä ei pystytä säilyttämään

Huomioithan, että lievästikin sairaana on hakeuduttava testiin, ja testitulosta odottaessa on pysyttävä kotona.

  kuvassa kerrotaan, että me kaikki voimme estää viruksen leviämisen kunhan muistamme turvavälit, käsien huolellisen pesun, yskiä hihaan tai nenäliinaan, käyttää kasvomaskia ja tarvittaessa hakeutua koronatestiin.

  Maskisuositus

  Maskin käyttöä suositellaan seuraavissa tilanteissa ja seuraaville yli 12 -vuotiaille henkilöille

  • Joukkoliikenteessä.
  • Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
  • Riskialueelta Suomeen saapuvat matkustajat heidän siirtyessään maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
  • Kotimaanmatkailussa tulisi noudattaa kohdepaikkakunnan ohjeistusta maskin käytöstä
  • Sairaalassa, terveyskeskuksessa tai ympärivuorokautisen hoivan laitoksissa vierailtaessa tai työskenneltäessä
  • Kasvomaskia on hyvä käyttää lisäksi aina tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa, esimerkiksi yleisötapahtumissa, tai sisätiloissa silloin kun paikalla on runsaasti ihmisiä

  Katso tarkemmin THL ohjeistus: Suositus kasvomaskien käytöstä kansalaisille

  Työpaikoilla suositellaan huomioimaan Työterveyslaitoksen ohjeistus: Ohjeita työpaikoille koronavirusepidemian ehkäisyyn

   

  Opetuksen järjestäminen:

  Oppilaitoksissa on kesälomakausi, tarvittaessa normaalista poikkeavaan koulunkäyntiin otetaan kantaa uuden lukuvuoden alkaessa.

   

  Harrastustoiminta

  Suositukset harrastustoiminnasta ei koske yksilö- tai ryhmälajien maajoukkuetoimintaa, SM-tason ja I-divisioonatasoista kilpailu- ja harjoittelutoimintaa sekä kansainväliselle huipulle tähtäävää ammattimaista harjoittelua.

  Aikuisten harrastustoiminta:

  Aikuisten ulkotiloissa toteutettava normaali ryhmäharrastaminen sekä ottelutoiminta on sallittua.

  Sisäharrastuksia voidaan järjestää, jos turvaohjeita, kuten hygieniaohjeita ja turvavälejä pystytään noudattamaan. Maskien käyttöä suositellaan, kun se on mahdollista.

  Lähikontakteja suositellaan mahdollisuuksien mukaan välttämään.

  Lasten ja nuorten harrastustoiminta:

  Lapset ja nuoret voivat harjoitella ja kilpailla lajinomaisesti ilman turvaväliä sekä sisällä että ulkona

  Ulkona tapahtuvaa harrastamista on hyvä suosia

  Mahdollisesti paikalla olevien vanhempien tai saattajien tulisi noudattaa voimassa olevia turvaohjeita.

  Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeistus lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminnasta

  Tartuntatautilain muutoksen ja valtioneuvoston periaatepäätöksen (25.2.) vaikutuksia tiloihin liittyviin rajoituksiin ja harrastuksiin

  Ohje lasten ja nuorten harrastustoiminnan järjestämisestä, rajoittamisesta ja keskeyttämisestä (minedu.fi)

  Lasten ja nuorten harrastustapahtumat kesällä

  Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat päivittäneet ohjeet lasten ja nuorten leiritoiminnan järjestämiseksi. 

  Järjestelyissä on muistettava perusohjeet, joita noudattamalla ehkäistään koronavirustartuntojen leviämistä. On tärkeää muistaa, että leirille tullaan vain terveenä, hygieniasta huolehditaan, turhia kontakteja vältetään sekä toimintaa järjestetään pienryhmissä. 

  Perusohjeiden lisäksi on huomioitava kunnan ja aluehallintoviraston antamat määräykset yleisötilaisuuksien henkilömääristä ja tilojen käyttöä koskevista rajoituksista sekä liikkumisesta eri epidemiatilanteissa olevien alueiden välillä.

  Ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä lasten ja nuorten leiritoiminnassa 

   

  Etätyö

  ATTR suosittelee, että Satakunnassa sovelletaan valtioneuvoston ohjeistoa etätyöstä;

  • sekä julkisen sektorin että yksityisten työnantajien työtekijät työskentelevät etätyössä, jos työtehtävät sen mahdollistavat
  • työpaikoilla edistetään työjärjestelyitä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä.

   

  Suositus kokoontumisrajoituksista yksityistilaisuuksissa

  • Perustasolla yksityistilaisuuksiin ei enää suositella erillistä henkilömäärärajaa, mutta tilaisuuden järjestäjän vastuulla on, että osallistujilla on tilaisuudessa mahdollisuudet käsien puhdistamiseen ja riittävien etäisyyksien pitämiseen. Lisäksi pintojen puhdistamisesta tulee huomioida tartuntatautilain 58 c § ”Toimenpiteet covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi
  • Sisätiloissa suositellaan suu-nenäsuojuksen käyttöä THL.n ohjeistuksen mukaisesti, etenkin jos turvavälejä ei kyetä noudattamaan ja jos vieraita on myös leviämisvaiheen alueilta
  • Vieraiden saapumis- ja lähtöajoista suositellaan pitämään esimerkiksi vieraskirjaa, jotta mahdollisessa altistumistilanteessa altistuneet pystytään jäljittämään
  • Yksityistilaisuuksien järjestelyissä tulisi huomioida tilan koko ja suosia ulkona pidettäviä tilaisuuksia

  THL ohje Kesän juhlat lähestyvät – juhli koronaturvallisesti ja noudata alueellisia suosituksia

  Vaaleanpunaisella taustalla THL muistutus Miten viettää alkukesän juhlia turvallisesti. Noudata alueellisia kokoontumisrajoituksia. Muista hyvä käsi- ja yskimishygienia. Noudata turvavälejä. Käytä maskia, kun mahdollista.

   

  Suositus tarpeettoman matkustamisen rajoittamisesta

  ATTR suosittelee ulkoministeriön suosituksen mukaisesti noudattamaan erityistä varovaisuutta matkustettaessa EU- ja Schengen-alueelle ja välttämään tarpeetonta matkustamista EU- ja Schengen-alueiden ulkopuolelle, poikkeuksena maat, joiden osalta hallitus on poistanut maahantulon rajoitukset.

  Kotimaanmatkailussa tulee noudattaa kohdepaikkakunnan voimassa olevia ohjeistuksia.

   

  Julkisten tilojen käyttö

  ATTR suosittelee, että Satakunnan alueella pyritään avaamaan julkisia tiloja seuraavasti:

  Kirjastot:

  • Toiminta tulee järjestää niin, että turvavälit voidaan säilyttää ja tarjotaan mahdollisuus käsien desinfioimiseen, maskin käyttöä suositellaan
  • Lukupaikkoja voidaan turvavälit huomioiden ottaa rajatusti käyttöön
  • Kirjastoissa pidettäviä yleisötapahtumia voidaan toteuttaa kokoontumisrajoitukset huomioiden, eli tilassa tulee voida noudattaa 2m turvavälejä ja tartuntatautilain pykälää 58 c ”Toimenpiteet covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi” 

  Nuorisotilat:

  • Toiminta tulee järjestää niin, että turvavälit voidaan säilyttää
  • Erityisesti yläkouluikäisille ja sitä vanhemmille nuorille suositellaan kasvomaskin käyttöä nuorisotiloissa
  • Tiloissa sallittava henkilömäärä voidaan harkita paikallisesti tilojen koon ja muiden olosuhteiden mukaan
  • Suositellaan tarjoamaan nuorille tietoa koronaviruksesta ja testiin hakeutumisesta

  Kulttuuritilat ja museot:

  Uimahallit ja maauimalat

  Uimahalleja voidaan avata rajatun asiakasmäärän käyttöön, ottaen huomioon TTL 58 c §:n mukaiset vaatimukset:

  • mahdollisuus käsien puhdistamiseen
  • riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä koskevat toimintaohjeet ovat esillä
  • tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan
  • asiakkaiden ja osallistujien oleskelu on järjestetty sillä tavoin väljästi, kuin se kyseisen toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista ja mahdolliset asiakaspaikat on sijoitettu riittävän etäälle toisistaan, ottamalla käyttöön esimerkiksi kolmannes pukukaapeista.

  Lisäksi suositellaan maskien käyttöä muualla kuin peseytymis- ja uimatiloissa.

   

  Ikääntyneiden ja riskiryhmien suojaamisen tehostus

  Ikääntyneillä ja riskiryhmillä on oikeus tavata läheisiään. Erityisesti ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä tapaamiset on turvattava, mutta vierailuista tulee sopia henkilökunnan kanssa. Suositellaan, että vieraita olisi kerrallaan korkeintaan kaksi. Vierailut tulee toteuttaa noudattaen THL:n ohjeistusta ja suojaimia tulee käyttää koko vierailun ajan.

  Kun riskiryhmiin kuuluvat vierailevat hoivayksiköistä yksityiskodeissa, tulee huomioida suositukset yksityistilaisuuksien henkilömäärien rajoituksista.

  Hygieniaohjeisiin, turvaväleihin ja maskinkäyttöön on syytä kiinnittää erityistä huomiota ikääntyneiden ja riskiryhmiin kuluvien läheisten luona.

  THL:n 22.4.2021 päivitetty ohje koronavirustartuntojen torjunnasta pitkäaikaishoidossa

   

  Tartuntatautilain mukaiset määräykset ja rajoitukset Satakunnassa

  Lounais-Suomen AVI:n määräykset koskien yleisötilaisuuksia

  Satakunnan alueella ei ole voimassa olevaa aluehallintoviraston määräystä koskien yleisötilaisuuksien osallistujamääriä. Satakunta on pysynyt epidemian perustasolla ja STM:n viimeisimmän ohjauskirjeen pohjalta on ollut perusteltua poistaa yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten henkilömäärärajoitus 1.6.2021 alkaen.

  Tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen edellyttää kuitenkin, että niiden turvallisuus voidaan varmistaa noudattaen tartuntatautilain 58 c §:ssä säädettyjä turvallisuusvelvoitteita sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antamaa ohjetta turvallisista etäisyyksistä ja hygieniajärjestelyistä. STM suosittaa, että myös perustason alueilla jatketaan edelleen epidemian aikaan omaksuttuja käytäntöjä koskien käsi- ja hengitystiehygieniaa, kasvomaskin käyttöä, sosiaalisia etäisyyksiä ja muiden huomioon ottamista.

  Kunnilla on vastuu viestiä aktiivisesti näiden terveysturvallisuusvelvoitteiden sisällöstä. Kuntien tulee myös valvoa sitä, että yleisötilaisuuksien osallistujilla on mahdollisuus ylläpitää riittäviä etäisyyksiä kussakin tapahtuman tai kokoontumisen tilassa.

  https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69911011

  Lounais-Suomen AVI:n päätös: Tartuntatautilain 58 §:n mukaisen päätöksen (LSAVI/5938/2021) kumoaminen Satakunnan kuntien alueella

   

  Ohje tapahtumajärjestäjille - Yleisötilaisuuden järjestäminen, malli terveysturvallisuussuunnitelman laatimista varten

  Sairaanhoitopiiri on julkaissut ohjeen tapahtumajärjestäjien ja kuntien tartuntatautiviranomaisten tueksi yleisötapahtumien terveysturvallisuussuunnitelman tekemistä varten. Yleisötilaisuuden järjestäjä vastaa siitä, että terveysturvallisuus on huomioitu määräysten mukaisesti ja että määräyksiä sovelletaan vallitsevan tilanteen mukaisesti.

  Suunnitelman voi laatia vastaamalla lomakkeen kysymyksiin. Vaihtoehtoisesti suunnitelmasta voi tehdä oman, samat ydinasiat sisältävän vapaamuotoisen suunnitelman.

  Yleisötilaisuuden järjestäminen, ohje koronavirustartuntojen torjuntasuunnitelman tekemiseksi (sähköisesti täytettävä lomake)

   

  Toimenpiteet covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi (TTL 58 c §)

  Yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen sisätilojen sekä alueellisesti ja toiminnallisesti rajattujen ulkotilojen, joita käytetään asiakkaille tai osallistujille suunnattuun tarkoitukseen ja joiden käyttämisestä kyseiseen toimintaan toiminnan järjestäjä vastaa tiettynä ajankohtana, toimijan on covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi toiminnassaan huolehdittava, että:

  1) asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen;

  2) asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä koskevat toimintaohjeet; ja

  3) tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan sen lisäksi, mitä muualla kyseisen toiminnan osalta puhdistamisesta säädetään.

  Toimijan tulee lisäksi järjestää asiakkaiden ja osallistujien oleskelu sillä tavoin väljästi, kuin se kyseisen toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista ja sijoittaa mahdolliset asiakaspaikat riittävän etäälle toisistaan.

   

  Laissa säädetyt velvollisuudet koskevat seuraavia tilojen hallinnasta vastaavia ja niitä toiminnassaan käyttäviä toimijoita:

  1) yksityiset yhteisöt, säätiöt ja muut oikeushenkilöt, ei kuitenkaan majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain (308/2006) 1 §:n 2 momentin 6 kohdassa ja Ahvenanmaan maakunnan vastaavassa lainsäädännössä tarkoitetut ravitsemistoiminnan harjoittajat;

  2) yksityiset elinkeinonharjoittajat;

  3) kunnat ja kuntayhtymät;

  4) uskonnolliset yhdyskunnat;

  5) julkisoikeudelliset laitokset.

  Tartuntatautilain 58 c § on voimassa 22.2.2021–30.6.2021.

   

  Voimassa olevat valtakunnalliset suositukset

  Koronaepidemiatilanne on vakaa ja kehittymässä hyvään suuntaan, joten koko Suomea koskevista torjuntatoimien tasoista voidaan sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteen mukaan luopua. Koronaviruksen leviämistä torjutaan jatkossa alueellisin rajoituksin ja suosituksin. Sosiaali- ja terveysministeriö on päivittänyt hybridistrategian toimintasuunnitelmaan suositukset, jotka koskevat leviämisvaiheen sisätilojen yleisötilaisuuksia. Alueellisilla ja paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu seurata alueensa epidemiologista kehitystä ja tehdä sen mukaiset päätökset oikea-aikaisesti sekä riittävän ennakoivina ja laaja-alaisina.

  Valtioneuvoston ohjauskirje Hybridistrategian toimintasuunnitelman päivityksen mukaiset toimenpidesuositukset

   

   

  Valtakunnalliset ja alueelliset suositukset

  Voimassa on sekä koko Suomea koskevia, että alueellisia rajoituksia ja suosituksia. Alueelliset rajoitukset ja suositukset riippuvat siitä, missä epidemian vaiheessa alue on. Rajoituksia ja suosituksia voidaan tehdä myös määräajaksi. Hallituksen suositukset eivät ole oikeudellisesti sitovia.

  Toimenpiteet ja toimivaltainen viranomainen

  Suositus

  Toimivaltainen viranomainen

  Määrääminen karanteeniin

  Kunnan tai kuntayhtymän tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri

  Etätyösuositus

  Valtakunnallisesti ja alueellisesti STM, VM ja THL, paikallisesti kunta/kuntayhtymä. Työnantajat vastaavat menettelytavoista.

  Kasvomaskisuositus

  Valtakunnallisesti ja alueellisesti THL. Kunta/kuntayhtymä voi antaa laajemman suosituksen. Työpaikoilla työnantajat.

  Suositus vierailujen turvallisuudesta (ikääntyneiden ja riskiryhmien suojaaminen)

  Terveyden- tai sosiaalihuollon toimintayksikön johtaja, kunta tai kuntayhtymä

  Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtyminen

  Opetuksen järjestäjä eli kunta, valtio, rekisteröitynyt yhdistys tai säätiö

  Ravitsemisliikkeen aukioloajan, anniskeluajan ja asiakaspaikkamäärän rajoittaminen

  Valtioneuvosto päättää STM:n esityksestä. AVI valvoo.

  Julkisten tilojen sulkeminen

  Valtio, kunta/kuntayhtymä, julkiset ja yksityiset yhteisöt

  Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten, päiväkotien, asuntojen ja vastaavien tilojen sulkeminen

  Kunta ja usean kunnan alueella AVI

  Rajat ylittävän matkustuksen rajoittaminen

  Rajaviranomaiset valtioneuvoston päätösten mukaisesti

  Yleisötilaisuuksien rajoittaminen tai kieltäminen

  Kunta ja usean kunnan alueella AVI

  Suositukset yksityistilaisuuksien rajoittamisesta

  Kunnat ja kuntayhtymät

   

  Matkustusohjeisto ja maahantulon rajoitukset

  Suomi rajoittaa maahantuloa muista maista. Maahantulon rajoitukset ovat välttämättömiä pandemian leviämisen hidastamiseksi. Ulkoministeriö ja THL suosittelevat noudattamaan erityistä varovaisuutta matkustettaessa EU- ja Schengen alueelle. Ministeriö suosittelee myös välttämään tarpeetonta matkustamista EU ja Schengen-alueiden ulkopuolelle.

  Lisäksi aluehallintovirastot jatkavat määräyksiään pakollisista terveystarkastuksista maahantulon yhteydessä heinäkuun loppuun saakka. Päätöksiä muutetaan niin, että mm. täyden covid-19-rokotussarjan saaneiden ei tarvitse enää osallistua terveystarkastuksiin.

  THL:n ohjeet matkustamiseen.

  Lounais-Suomen aluehallintoviraston määräys pakollisista terveystarkastuksista ajalle 24.6.-31.7.2021

  Rajavartiolaitoksen ohjeet rajanylitykseen koronapandemian aikana