Epidemian torjunta ja voimassa olevat alueelliset suositukset

Päivitetty 22.10.2021 kello 17.50.

Tärkeimmät epidemian leviämistä rajoittavat keinot:

Lue lisää THL:n ohjeistuksesta

 • Hyvä käsihygienia
 • Oikea yskimistekniikka
 • Turvavälit
 • Kontaktien vähentäminen
 • Kasvomaskien käyttö, mikäli turvavälejä ei pystytä säilyttämään

Huomioithan, että lievästikin sairaana on hakeuduttava testiin, ja testitulosta odottaessa on pysyttävä kotona.

  kuvassa kerrotaan, että me kaikki voimme estää viruksen leviämisen kunhan muistamme turvavälit, käsien huolellisen pesun, yskiä hihaan tai nenäliinaan, käyttää kasvomaskia ja tarvittaessa hakeutua koronatestiin.

  Maskisuositus

  THL on julkaissut uuden maskisuosituksen 30.9.2021. Satakunnassa suositellaan kuitenkin edelleen laajaa maskisuositusta epidemiologiseen tilanteeseen perustuen. Valtakunnallinen suositus koulujen ja oppilaitosten maskinkäytöstä on poistunut. Satakunnan tilanteessa koulujen maskin käytön suositus pidetään vielä voimassa ja ennallaan.

  • Aina joukkoliikenteessä.
  • Aina julkisissa sisätilaisuuksissa ja yleisötilaisuuksissa mukaan lukien koulut ja oppilaitokset
  • Työyhteisöissä sisätiloissa, jos samassa tilassa työskentelee tai oleskelee useampia henkilöitä. Työpaikoilla suositellaan huomioimaan Työterveyslaitoksen ohjeistus. Työnantaja päättää työpaikoilla sovellettavista käytännöistä
  • Aina tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa, esimerkiksi yleisötapahtumissa, kun paikalla on runsaasti ihmisiä
  • Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
  • Riskialueelta Suomeen saapuvat matkustajat heidän siirtyessään maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
  • Sairaalassa, terveyskeskuksessa tai ympärivuorokautisen hoivan laitoksissa vierailtaessa tai työskenneltäessä

  Työpaikoilla suositellaan huomioimaan Työterveyslaitoksen ohjeistus: Ohjeita työpaikoille koronavirusepidemian ehkäisyyn

   

  Opetuksen järjestäminen ja varhaiskasvatus:

  Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinninlaitos ovat antaneet varhaiskasvatusta, kouluja, oppilaitoksia ja korkeakouluja varten uudet terveysturvallisuutta koskevat suositukset, joissa on huomioitu tartuntatautilain muutokset ja siirtyminen paikallisiin ja alueellisiin täsmätoimiin koronarajoituksia purettaessa. Suosituksia noudattamalla voidaan estää tartuntoja ja vähentää altistumisia. Jos alueellisia tartuntarypäitä ilmenee, epidemiaa torjutaan ensisijaisesti paikallisilla ja alueellisilla toimilla tartuntatautilakiin perustuen.

  Satakunnan epidemian tilanteeseen vedoten ATTR suosittaa maskisuosituksen jatkamista edelleen Satakunnan alueen oppilaitoksissa kaikilla asteilla (varhaiskasvatus, perusopetus, toinen aste, ammattikorkeakoulu). Maskien käyttöä suositellaan kaikille 12 vuotta täyttäneille.

  Myös varhaiskasvatuksen yksiköissä tulee noudattaa voimassa olevia suojainvarotoimia henkilökunnan osalta. Varhaiskasvatuksen yksiköissä sekä lasten että henkilökunnan saamat tartunnat tulevat useimmin aikuisilta.

  Peruskoulujen, ammatillisten oppilaitosten, lukioiden sekä korkeakoulujen syyslukukausi pyritään toteuttamaan lähiopetuksessa. Altistumistilanteiden niin vaatiessa, voidaan luokka- tai ryhmäkohtaisesti käyttää etäopetusta. Etäopetusjaksot pyritään kuitenkin rajaamaan niin lyhyiksi kuin mahdollista.

  OKM on 12.10.2021 julkaissut uuden tiedotteen koskien opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestämistä:
  Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön suositus opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille koronavirusepidemian aikana

  Suositus yliopistoille, ammattikorkeakouluille sekä lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, vapaan sivistystyön ja aikuisten perusopetuksen järjestäjille

  Jos koulussa tai varhaiskasvatuksessa todetaan koronavirustartunta:

  Ohje korona-altistumistilanteisiin varhaiskasvatuksessa, koulussa ja oppilaitoksissa

   

  Harrastustoiminta

  Harrastustoimintaa ei toistaiseksi suositella rajattavaksi, voimassa olevat kokoontumisrajoitukset tulee kuitenkin huomioida.

  Suositukset harrastustoiminnasta ei koske yksilö- tai ryhmälajien maajoukkuetoimintaa, SM-tason ja I-divisioonatasoista kilpailu- ja harjoittelutoimintaa sekä kansainväliselle huipulle tähtäävää ammattimaista harjoittelua.

   

  Aikuisten harrastustoiminta:

  Ryhmäliikunta sekä ottelu- ja kilpailutoiminta sisä- ja ulkotiloissa voivat jatkua.

  Ryhmäharrastustoiminnassa suositellaan lähikontaktien välttämistä.

  Urheilukeskusten (kuntosalit, uimahallit, urheilutalot tms.) pukeutumis-, pesu- ja saunatiloja voidaan käyttää ottaen huomioon turvavälejä ja hygieniatoimenpiteitä koskevat vaatimukset.

  Työryhmä suosittaa, että yksityiset toimijat ottavat käyttöönsä vastaavat toimet.

   

  Lasten ja nuorten harrastustoiminta:

  Lapset ja nuoret voivat harjoitella ja kilpailla lajinomaisesti ilman turvaväliä sekä sisällä että ulkona

  Ulkona tapahtuvaa harrastamista on hyvä suosia

  Mahdollisesti paikalla olevien vanhempien tai saattajien tulisi noudattaa voimassa olevia turvaohjeita.

  Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeistus lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminnasta

  Ohje lasten ja nuorten harrastustoiminnan järjestämisestä, rajoittamisesta ja keskeyttämisestä (minedu.fi)

   

  Etätyö

  Epidemiologiseen tilanteeseen perustuen ATTR suosittaa, että etätyön mahdollistamista jatketaan edelleen 14.11.2021 asti.

  Etätyösuosituksen jatkaminen lokakuun puoleen väliin antaa työpaikolle mahdollisuuden joustavaan siirtymiseen lisääntyvään etä- ja läsnätyön yhdistämiseen yhteistyössä henkilöstön kanssa. Koronavirukselta suojautuminen on edelleen tarpeen huomioida, ja on hyvä edistää järjestelyjä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä. Maskien käyttöä suositellaan tilanteissa, joissa ihmisiä kohdataan. Työnantaja päättää etätyön tekemisestä.

   

  Suositus kokoontumisrajoituksista yksityistilaisuuksissa

  Yksityistilaisuuksia koskevat samat suositukset kuin yleisötilaisuuksia.

  Tilaisuuden järjestäjän vastuulla on, että osallistujilla on tilaisuudessa mahdollisuudet käsien puhdistamiseen ja riittävien etäisyyksien pitämiseen. Lisäksi pintojen puhdistamisesta tulee huomioida tartuntatautilain 58 c § Toimenpiteet covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi

  Sisätiloissa suositellaan suu-nenäsuojuksen käyttöä THL:n ohjeistuksen mukaisesti, etenkin jos turvavälejä ei kyetä noudattamaan ja jos vieraita on myös leviämisvaiheen alueilta

  Vieraiden saapumis- ja lähtöajoista suositellaan pitämään esimerkiksi vieraskirjaa, jotta mahdollisessa altistumistilanteessa altistuneet pystytään jäljittämään

  Yksityistilaisuuksien järjestelyissä tulisi huomioida tilan koko etäisyyksien pitämisen mahdollistamiseksi. Tilaisuuksien järjestäminen ulkona pienentää tartuntariskiä, jos se tilaisuuden luonne huomioiden on mahdollista.

   

  Julkisten tilojen käyttö

  Julkisten ja yksityisten asiakas- ja toimitilojen asiakasmäärää ei rajoiteta. Osallistujien ja seurueiden on kuitenkin huolehdittava riittävästä etäisyydestä ja hygieniatoimista. Sisätiloissa on vältettävä lähikontaktia. 

  Opetus- ja kulttuuriministeriön ja THL:n ohjetta yleisötilaisuuksien ja tapahtumien järjestämisestä on syytä noudattaa.

   

  Ravitsemisliikkeet

  Valtioneuvosto on 15.10.2021 muuttanut asetusta, jolla rajoitetaan ravitsemisliikkeiden toimintaa koronaepidemian vuoksi. Mikäli ravitsemisliike ei edellytä koronapassia, tulee sen noudattaa valtioneuvoston asetusta. 

  Leviämisvaiheen rajoitukset ravitsemisliikkeille ovat voimassa Varsinais-Suomen, Satakunnan, Päijät-Hämeen, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnassa sekä Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa 15.10. alkaen.

  Ravitsemisliikkeiden anniskelu on sallittu klo 07-24 ja ravitsemisliikkeet saavat olla avoinna klo 05-01. Ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, sisätiloissa ja ulkotiloissa käytössä on vain puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa on vastaavasti sisä- ja ulkotiloissa käytössä vain 75 % asiakaspaikoista.

  Ravitsemisliikkeen kaikilla asiakkailla tulee sisätiloissa olla oma istumapaikkansa pöydän tai sitä vastaavan tason ääressä. Aiemmin käytössä ollut ns. karaoke- ja tanssikielto sekä vaatimus omasta istumapaikasta ulkotiloissa poistuvat. Yleiset hygienia- ja etäisyydenpitovelvoitteet ovat voimassa kaikilla alueilla.

  Ravitsemisliikkeiden rajoituksiin muutoksia – kiihtymis- ja leviämisvaiheen rajoituksia kevennetään 

  Koronapassi

  Tasavallan presidentti on vahvistanut koronatodistusta ja maahantuloa koskevan tartuntatautilain muutoksen perjantaina 15.10.2021 ja lakimuutos tulee voimaan 16.10.2021.

  Mikäli ravitsemisliike edellyttää asiakkailtaan koronapassia, sitä eivät koske voimassa olevat koronarajoitukset. Nykyisten koronarajoitusten mukaisesti koronapassia voidaan tällä hetkellä edellyttää ravintoloissa niillä alueilla, joilla on koronarajoituksia eli pääkaupunkiseudulla, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Pohjanmaalla ja Päijät-Hämeessä.

  Osoitteesta Koronapassi voidaan ottaa käyttöön, maahantulosäännösten voimassaoloa jatketaan (valtioneuvosto.fi) löytyy paitsi yleistä tietoa koronapassista, myös mm. vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

   

  Ikääntyneiden ja riskiryhmien suojaamisen tehostus

  Ikääntyneillä ja riskiryhmillä on oikeus tavata läheisiään. Erityisesti ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä tapaamiset on turvattava, mutta vierailuista tulee sopia henkilökunnan kanssa. Vierailut tulee toteuttaa noudattaen THL:n ohjeistusta ja suojaimia tulee käyttää koko vierailun ajan.

  THL:n 22.4.2021 päivitetty ohje koronavirustartuntojen torjunnasta pitkäaikaishoidossa

   

  Tartuntatautilain mukaiset määräykset ja rajoitukset Satakunnassa

  Aluehallintovirasto määräys pakollisista terveystarkastuksista Rauman telakan työmaille

  Lounais-Suomen aluehallintovirasto on antanut Rauman kunnan alueelle määräyksen pakollisista terveystarkastuksista ajalle 13.10.2021-2.5.2022.

  Koronatartuntojen leviämisen hillitsemiseksi tehty päätös koskee terveystarkastusten järjestämistä ja niihin osallistumista Rauma Marine Constructions Oy:n työmaiden alueella.

  Lounais-Suomen aluehallintoviraston päätös 13.10.2021

  Lounais-Suomen AVI:n määräykset koskien yleisötilaisuuksia 

  Tällä hetkellä ei ole voimassa aluehallintoviraston yleisötilaisuuksia koskevia päätöksiä Satakunnan alueella.

  Kaikkien julkisten ja yksityisten toimijoiden tulee kuitenkin edelleen huomioida tartuntatautilain pykälän 58 c mukaiset tilojen hygieniavaatimukset toiminnassaan. Osallistujilla on oltava mahdollisuus käsien puhdistamiseen, heille annetaan ohjeet tartuntojen leviämistä estävistä toimista, riittävän etäisyyden pitämisestä ja tilojen pinnat puhdistetaan tehostetusti.

   

  Toimenpiteet Covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi (TTL 58 c §)

  Yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen sisätilojen sekä alueellisesti ja toiminnallisesti rajattujen ulkotilojen, joita käytetään asiakkaille tai osallistujille suunnattuun tarkoitukseen ja joiden käyttämisestä kyseiseen toimintaan toiminnan järjestäjä vastaa tiettynä ajankohtana, toimijan on covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi toiminnassaan huolehdittava, että:

  1) asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen;

  2) asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä koskevat toimintaohjeet; ja

  3) tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan sen lisäksi, mitä muualla kyseisen toiminnan osalta puhdistamisesta säädetään.

  Toimijan tulee lisäksi järjestää asiakkaiden ja osallistujien oleskelu sillä tavoin väljästi, kuin se kyseisen toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista ja sijoittaa mahdolliset asiakaspaikat riittävän etäälle toisistaan.

   

  Laissa säädetyt velvollisuudet koskevat seuraavia tilojen hallinnasta vastaavia ja niitä toiminnassaan käyttäviä toimijoita:

  1) yksityiset yhteisöt, säätiöt ja muut oikeushenkilöt, ei kuitenkaan majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain (308/2006) 1 §:n 2 momentin 6 kohdassa ja Ahvenanmaan maakunnan vastaavassa lainsäädännössä tarkoitetut ravitsemistoiminnan harjoittajat;

  2) yksityiset elinkeinonharjoittajat;

  3) kunnat ja kuntayhtymät;

  4) uskonnolliset yhdyskunnat;

  5) julkisoikeudelliset laitokset.

   

  Ohje tapahtumajärjestäjille - Yleisötilaisuuden järjestäminen, malli terveysturvallisuussuunnitelman laatimista varten

  Sairaanhoitopiiri on julkaissut ohjeen tapahtumajärjestäjien ja kuntien tartuntatautiviranomaisten tueksi yleisötapahtumien terveysturvallisuussuunnitelman tekemistä varten. Yleisötilaisuuden järjestäjä vastaa siitä, että terveysturvallisuus on huomioitu määräysten mukaisesti ja että määräyksiä sovelletaan vallitsevan tilanteen mukaisesti.

  Suunnitelman voi laatia vastaamalla lomakkeen kysymyksiin. Vaihtoehtoisesti suunnitelmasta voi tehdä oman, samat ydinasiat sisältävän vapaamuotoisen suunnitelman.

  Yleisötilaisuuden järjestäminen, ohje koronavirustartuntojen torjuntasuunnitelman tekemiseksi (sähköisesti täytettävä lomake)

   

  Voimassa olevat valtakunnalliset suositukset

  Hallitus hyväksyi 6.9.2021 hybridistrategian päivityksen luonnoksen ja 9.9.2021 teki periaatepäätöksen COVID-19-epidemian hillinnän hybridistrategian toteuttamisesta annettavasta toimintasuunnitelmasta.

  Soveltamisohjeita ja toimintaa ohjaavia kriteereitä vielä odotetaan.  

  Valtioneuvoston periaatepäätös COVID-19 -epidemian hillinnän hybridistrategian toteuttamisesta annettavasta toimintasuunnitelmasta

   

   

  Valtakunnalliset ja alueelliset suositukset

  Voimassa on sekä koko Suomea koskevia, että alueellisia rajoituksia ja suosituksia. Alueelliset rajoitukset ja suositukset riippuvat siitä, missä epidemian vaiheessa alue on. Rajoituksia ja suosituksia voidaan tehdä myös määräajaksi. Hallituksen suositukset eivät ole oikeudellisesti sitovia.

  Toimenpiteet ja toimivaltainen viranomainen

  Suositus

  Toimivaltainen viranomainen

  Määrääminen karanteeniin

  Kunnan tai kuntayhtymän tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri

  Etätyösuositus

  Valtakunnallisesti ja alueellisesti STM, VM ja THL, paikallisesti kunta/kuntayhtymä. Työnantajat vastaavat menettelytavoista.

  Kasvomaskisuositus

  Valtakunnallisesti ja alueellisesti THL. Kunta/kuntayhtymä voi antaa laajemman suosituksen. Työpaikoilla työnantajat.

  Suositus vierailujen turvallisuudesta (ikääntyneiden ja riskiryhmien suojaaminen)

  Terveyden- tai sosiaalihuollon toimintayksikön johtaja, kunta tai kuntayhtymä

  Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtyminen

  Opetuksen järjestäjä eli kunta, valtio, rekisteröitynyt yhdistys tai säätiö

  Ravitsemisliikkeen aukioloajan, anniskeluajan ja asiakaspaikkamäärän rajoittaminen

  Valtioneuvosto päättää STM:n esityksestä. AVI valvoo, jatkossa siirtynee kunnalle tai kuntayhtymälle

  Julkisten tilojen sulkeminen

  Valtio, kunta/kuntayhtymä, julkiset ja yksityiset yhteisöt

  Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten, päiväkotien, asuntojen ja vastaavien tilojen sulkeminen

  Kunta ja usean kunnan alueella AVI

  Rajat ylittävän matkustuksen rajoittaminen

  Rajaviranomaiset valtioneuvoston päätösten mukaisesti

  Yleisötilaisuuksien rajoittaminen tai kieltäminen

  Kunta ja usean kunnan alueella AVI

  Suositukset yksityistilaisuuksien rajoittamisesta

  Kunnat ja kuntayhtymät