Toimintaohje Satakunnassa toimivalle sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijälle

Päivitetty 10.5.2022

Kohdentamaton tartunnanjäljitys on muuttunut pitkälti tehottomaksi epidemian torjuntakeinona omikron-muunnoksen levitessä. Monet kunnat ovat luopuneet tartunnanjäljityksestä ja karanteeniin ja/tai eristykseen asettamisesta ja epidemian torjunnan toimia on siirretty kuntalaisille itselleen. Kansalaisia ohjeistetaan Satasairaalan verkkosivuilla, mutta sosiaali- ja terveydenhuollon kantokyvyn varmistamiseksi on laadittu erillinen ohje sote-työntekijöille. 

Satakunnan Alueellisen tartuntatautien torjunnan ryhmän (ATTR) päätöksellä aiempaa ohjeistusta tarkennetaan ja siirrytään samaan käytäntöön, kuin muualla Suomessa. Tavoitteena on turvata kaikkien potilaiden hyvä hoito, varmistaa henkilökunnan riittävyys ja ehkäistä sairaalassa ja hoitopaikoissa tapahtuvaa leviämistä. 

Miten sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöön kuuluvan tulee toimia, jos epäilee koronavirusinfektiota?

 • Lievästikin oireisena tulee jäädä pois töistä ja matalalla kynnyksellä hakeutua PCR-testiin. Kotitestin negatiiviseen tulokseen ei voi luottaa.
 • Huomioi, että rokotetuilla oireet ovat yleensä lievät
 • Työntekijä odottaa testitulosta sairauslomalla
 • Myös sairaana tulee olla kotona omailmoitussairauslomalla tai sairauslomatodistuksella (SVA)
 • Minimiaika kotieristykselle on 5 vrk oireiden alusta lukien tai positiivisesta testistä lukien, jos oireita ei ole. Ensimmäinen sairastumispäivä tai testin ottopäivä on päivä nolla ja aika lasketaan siitä eteenpäin.
 • Kaikkia perheen ulkopuolisia kontakteja tulee välttää.
 • Jos työntekijä on oireeton tai vähäoireinen ja pystyy etätöihin, voidaan sopia etätöistä toimenkuvan niin salliessa.
 • Jos työntekijä on ollut työpaikalla tartuttavuusaikana (0-48 h ennen oireiden alkua), käynnistetään työpaikalla tartunnanjäljitys erillisen ohjeen mukaan.
 • Työntekijän tulee ilmoittaa itse muille lähikontakteille tartunnasta tartuttavuusaika huomioiden, jotta altistuneet voivat ryhtyä osaltaan toimiin
 • Satasairaalassa esihenkilö tekee altistuneista työntekijöistä ilmoituksen HaiPro –järjestelmään työsuojelun ohjeiden mukaisesti. Muissa työpaikoissa käytetään työpaikkojen omia toimintaohjeita.

Jos työntekijä on altistunut koronaviruksella

 • Otettava aina yhteyttä esihenkilöön, pelkkä altistuminen ei käynnistä tartunnanjäljitystä työpaikalla.
 • Esihenkilön kanssa voidaan sopia työjärjestelystä ja esim. etätyötä voi tehdä toimenkuvan niin salliessa.
 • Jos työntekijällä on vähäisäkin oireita, tulee hänen jäädä pois työstä ja hakeutua PCR-testiin
 • Jos työntekijä on oireeton, hän saa jatkaa työntekoa mutta 10 vrk:n ajan altistustilanteesta alkaen tulee työpaikalla käyttää venttiilitöntä FFP2- hengityssuojainta kaikissa kontakteissa ja pitää tauot ja ruokailut erillään muista tai 2m turvavälit varmistaen.  
 • Kontakteja perheen ulkopuolisiin henkilöihin tulee altistumisaikana välttää.