Laatutietoa

Selko-tunnus
Laatusertifikaatti ISO9001:2015

Noudatamme sertifioitua ISO 9001:2015 laadunhallintajärjestelmää. Toimimme siis tiettyjen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Sertifikaatti on todistus siitä, että laadunhallintajärjestelmä on käytössä. Sertifikaatti on ollut voimassa vuodesta 2012 alkaen.

 

Laatupolitiikka eli laatulupaus

Haluamme tuottaa yksilöllisiä ja laadukkaita palveluja, jotka huomioivat asiakkaiden tarpeet. Siinä meitä auttaa laadunhallinta.

Teemme yhteistyötä läheistesi ja muiden sinulle tärkeiden ihmisten kanssa. Teemme yhteistyötä myös sinua auttavien ammattilaisten kanssa, joita voivat olla esimerkiksi omahoitajasi, lääkäri tai sosiaalityöntekijä. Toimimme yhteistyössä myös eri viranomaisten kanssa.

Noudatamme valtakunnallisia laatusuosituksia ja hyvän palvelun sekä hoidon suosituksia. Toimintamme pohjautuu Satakunnan sairaanhoitopiirin arvoihin. Noudatamme lainsäädäntöä ja valtakunnallisia suosituksia. Noudatamme meitä koskevia sääntöjä, ohjeita ja laatimiamme palveluprosesseja. Noudatamme kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunnan laatimia yksilöllisen tuen laatukriteerejä. Laatukriteerit löytyvät Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunnan verkkosivuilta. 

Henkilökunnallamme on hyvä ja monipuolinen ammattitaito. Meille on tärkeää, että henkilökunta voi hyvin ja sitoutuu työhön. Haluamme työllämme rakentaa vahvaa luottamusta. Haluamme olla korkeasta laadusta tunnettu palvelutuottaja Satakunnassa.


Asiakaslähtöisyys

Käytössämme on asiakaspalautejärjestelmä. Voit antaa meille palautetta nettisivujen kautta, suullisesti tai kirjallisesti. Käsittelemme palautteet, jotta opimme antamastasi palautteesta. Jos olet ollut tyytymätön palveluumme, voit tehdä valituksen. Annamme vastineen tekemääsi valitukseen ja pyrimme oppimaan tekemistämme virheistä.

Teemme säännöllisesti asiakastyytyväisyyskyselyitä asiakkaille, omaisille ja palvelujen tilaajille. Palvelujen tilaajia ovat yleensä kunnat.

Asiakkaamme osallistuvat uusien työntekijöiden haastattelutilanteisiin. Asiakkaamme osallistuvat myös sisäisiin auditointeihin. Auditointi on toimintamme laadun arviointia.

 

Osaaminen

Työntekijämme perehtyvät työtehtäviinsä perehdytysohjelman avulla. Perehdytysohjelmamme on mentor-aktor -mallin mukainen. Siinä kokeneempi työntekijä jakaa tietoaan ja osaamistaan uudelle työntekijälle.

Suuri osa työntekijöistämme osallistuu lääkehoidon toteuttamiseen. Nämä työntekijät ovat suorittaneet verkkokoulutuksen nimeltä Lääkehoidon osaaminen verkossa. Koulutusmateriaali on Sosiaali- ja terveysministeriön Turvallinen lääkehoito -oppaan mukainen.

Työntekijämme osallistuvat säännöllisesti täydennyskoulutukseen.

 

Asiakasturvallisuus

Käytössämme on järjestelmä, jonka avulla raportoimme vaaratapahtumat ja haittatapahtumat. Käsittelemme säännöllisesti ilmoitukset, jotka liittyvät asiakasturvallisuuteen tai työturvallisuuteen.

Vakituiset työntekijämme ovat käyneet MAPA-koulutuksen. MAPA-koulutuksessa opetellaan haastavan käytöksen ennakointia ja välttämistä.

 

Prosessilaatu

Toimintomme on kuvattu prosessikaavioina. Noudatamme Julkisen hallinnon tietohallinnnon neuvottelukunnan eli JUHTA:n suosituksia.

Jos käytät palveluitamme pitkäaikaisesti, teemme kanssasi yksilöllisen suunnitelman. Kirjaamme suunnitelmaan tavoitteita, joita sinulla on elämässäsi tai joita sinulla olisi hyvä olla. Kirjaamme myös keinot, miten nuo tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Päivitämme suunnitelman puolen vuoden välein. Järjestämme kanssasi myös verkostoneuvottelun vuosittain. Verkostoneuvottelussa keskustelemme sinun asioistasi ja kuulumisistasi. Voit itse vaikuttaa siihen keitä verkostoneuvotteluusi osallistuu.

Vastaanottokäynneillä ja kuntoutusjakson aikana kanssasi tehdään kuntoutussuunnitelma.Vaikuttavuus

Arvioimme seurantavastaanotoilla ovatko Erityisosaamiskeskuksessa tehdyt kuntoutussuunnitelmat olleet onnistuneita.

Saamme palautetta toimintamme onnistumisesta, kun teemme asiakastyytyväisyyskyselyjä. Lisäksi meillä on asiakaspalautejärjestelmä.