Lastenneurologian poliklinikka

Selko-tunnus
Lapsi tekee tehtäviä. Työntekijä seuraa lapsen työskentelyä.

Asiakkainamme on lapsia ja nuoria, joilla epäillään tai on todettu aivojen tai muun hermoston toiminnan häiriöitä. Niitä voivat olla esimerkiksi

  • aivoperäiset kohtaukset, kuten epileptiset kohtaukset
  • kehitysvammaepäily
  • autismi
  • CP-vammat
  • päänsärky
  • neurologisen sairauden epäily.

Lapsella on  joko lääkärin vastaanotto tai 1-5 päivän tutkimus- tai kuntoutusjakso.  Lapsella voi olla samana päivänä aika usealle työntekijällemme.

Lasten ja nuorten neurologisten häiriöiden ja erityisvaikeuksien hoitopolku Satakunnassa

Polikliininen tutkimusjakso

1-5 päivän tutkimusjaksot on tarkoitettu lapsille, joilla on kehityksellisiä ongelmia.  Kehityksellisiä ongelmia voi olla

  • vuorovaikutuksessa
  • keskittymisessä
  • puheen tuottamisessa tai ymmärtämisessä
  • oppimisessa.

1-5 päivän kuntoutuksen arviointijaksot on tarkoitettu liikuntavammaisille tai monivammaisille lapsille.

Sairaanhoitaja tekee tarvittaessa käynnin lapsen kotiin, päiväkotiin tai kouluun. Käynti järjestetään koronatilanteen sallimissa rajoissa. Käynnillä seurataan lapsen toimintaa tutussa ympäristössä.

 

Käytännön asioita

Koronapandemian vuoksi lapsella voi olla mukana vain yksi saattaja. Perheen muita lapsia ei myöskään voi ottaa mukaan sairaalaan.

Lapsella on hyvä olla mukana jaksolle tullessa

Tulopäivänä koko työryhmä haastattelee perhettä.

Lähtöpäivänä työryhmä antaa vanhemmille palautteen jaksosta.

Voit pyytää lapsen hoitoon ja kuntoutukseen läheisesti liittyviä henkilöitä mukaan palautekeskusteluun, joka järjestetään koronapandemian takia tarvittaessa etäyhteydellä.

Vanhempien mukanaolo

Yhden vanhemman mukanaolo jaksolla on välttämätöntä.

Jos sinulle tulee ansionmenetystä, lääkäri kirjoittaa D-todistuksen. Sillä voit hakea korvausta Kelasta.