Lastenneurologian poliklinikka

Selko-tunnus
Lapsi tekee tehtäviä. Työntekijä seuraa lapsen työskentelyä.

Asiakkainamme on lapsia ja nuoria, joilla epäillään tai on todettu aivojen tai muun hermoston toiminnan häiriöitä. Niitä voivat olla esimerkiksi

  • aivoperäiset kohtaukset, kuten epileptiset kohtaukset
  • kehityksen erityisvaikeuksia
  • kehitysviivästymiä
  • CP-vammoja
  • ADHD
  • päänsärky.

Järjestelemme lastenneurologista kuntoutusta, jota lapsi tai nuori saa sairaalasta lähdön jälkeen. Arvioimme, miten hyvin kuntoutus on sujunut tähän mennessä.

 

Autismihoitaja

Meillä työskentelee kaksi autismiin erikoistunutta sairaanhoitajaa, jotka hoitavat autistisia lapsia osastolla ja käyvät ohjaamassa heidän kuntoutustaan kotona ja päiväkodeissa.

 

Sairaanhoitajan käynti kotona, päiväkodissa tai koulussa

Sairaanhoitaja tekee käyntejä silloin, kun tarvitaan tarkempaa tietoa lapsen toiminnasta omassa ympäristössään. Sairaanhoitaja voi tehdä käynnin myös silloin, kun tarvitaan ohjausta lapsen kuntoutuksessa.

 

Käytännön asioita

Toivomme, että lapsesi päivähoidon aikuinen tai koulun opettaja täyttää tällä sivulla liitetiedostossa olevan lomakkeen (palaute päivähoidosta tai palaute koulusta). Voit postittaa valmiin lomakkeen meille tai voit tuoda sen, kun tulette sairaalaan.

Ota sairaalaan mukaan lapsen neuvolakortti ja Kela-kortti. Ota mukaan myös lapsen sairauteen liittyvät lausunnot.

Saavu lapsesi kanssa poliklinikalle 15 minuuttia ennen lääkärin tutkimusaikaa. Silloin ehditte käydä myös hoitajan vastaanotolla. Ilmoittaudu ensin osastonsihteerille, kun tulette sairaalaan. Hän ohjaa teidät eteenpäin.

Lapsellesi voi olla varattuna samana päivänä aika useammalle työntekijällemme. Lääkäri saattaa myös määrätä verikokeita samalle päivälle.

Jos osastolla oloon menee matkoineen vähintään 6 tuntia ja sinulle tulee ansionmenetystä, lääkäri kirjoittaa D-todistuksen. Sillä voit hakea korvausta Kelasta.