Lastenneurologian poliklinikka

Selko-tunnus
Lapsi tekee tehtäviä. Työntekijä seuraa lapsen työskentelyä.

Asiakkainamme on lapsia ja nuoria, joilla epäillään tai on todettu aivojen tai muun hermoston toiminnan häiriöitä. Niitä voivat olla esimerkiksi

 • aivoperäiset kohtaukset, kuten epileptiset kohtaukset
 • kehityksen erityisvaikeudet
 • kehitysviivästymät
 • autismi
 • CP-vammat
 • ADHD
 • päänsärky.

Lapsella on  joko lääkärin vastaanotto tai 1-5 päivän tutkimus- tai kuntoutusjakso.  Lapsella voi olla samana päivänä aika usealle työntekijällemme.

Lasten ja nuorten neurologisten häiriöiden ja erityisvaikeuksien hoitopolku Satakunnassa

Polikliininen tutkimusjakso

1-5 päivän tutkimusjaksot on tarkoitettu lapsille, joilla on kehityksellisiä ongelmia.  Kehityksellisiä ongelmia voi olla

 • vuorovaikutuksessa
 • keskittymisessä
 • puheen tuottamisessa tai ymmärtämisessä
 • oppimisessa.

1-5 päivän kuntoutuksen arviointijaksot on tarkoitettu liikuntavammaisille tai monivammaisille lapsille.

Sairaanhoitaja tekee tarvittaessa käynnin lapsen kotiin, päiväkotiin tai kouluun. Käynnillä seurataan lapsen toimintaa tutussa ympäristössä.

 

Käytännön asioita

Lapsella on hyvä olla mukana jaksolle tullessa

 • neuvolakortti ja Kela-kortti
 • kutsukirjeen mukana olevat lomakkeet täytettynä
 • sisätossut
 • tarvittaessa varavaatteita
 • tarvittavat apuvälineet. Jos apuvälineet ovat rikki tai epäsopivia, ota hyvissä ajoin yhteys apuvälinekeskukseen

Tulopäivänä koko työryhmä haastattelee perhettä.

Lähtöpäivänä työryhmä antaa vanhemmille palautteen jaksosta.

Voit pyytää lapsen hoitoon ja kuntoutukseen läheisesti liittyviä henkilöitä mukaan palautekeskusteluun.

 

Vanhempien mukanaolo

Ainakin toisen vanhemman mukanaolo jaksolla on välttämätöntä.

Jos sinulle tulee ansionmenetystä, lääkäri kirjoittaa D-todistuksen. Sillä voit hakea korvausta Kelasta.