Lastenpsykiatrian päiväosasto P0A

Selko-tunnus
Nainen ja poika istuvat pallojen päällä. Kumpikin on nostanut peukut pystyyn.

Tarjoamme lastenpsykiatrista tutkimusta ja hoitoa kerrallaan viidelle alle 13-vuotiaalle lapselle ja heidän perheilleen. Tutkimme ja hoidamme lasten vakavia psyykkisiä häiriöitä.

Hoito päiväosastolla tarkoittaa, että lapsesi on päivät hoidossa meillä ja viettää yöt kotona. Edellytämme, että sinä vanhempana tai huoltajana osallistut tiiviisti lapsesi hoitoon, samoin lapsen muu perhe.

Jos lapsesi on kouluikäinen, hän käy päiväosastojakson aikana Tiilimäen sairaalakoulua. Se sijaitsee samassa rakennuksessa kuin osastomme.

Poliklinikkamme erikoislääkäri lähettää päiväosastolle, kun lapsesi tarvitsee avohoitoa tiiviimpää hoitoa tai tutkimusta.

Laadimme lapsellesi yksilöllisen tutkimus- ja hoitosuunnitelman. Suunnitelma kertoo, miten lastasi ja koko perhettänne hoidetaan. Suunnitelman laatii työryhmä ja perheenne on mukana tekemässä suunnitelmaa. Erikoislääkäri johtaa suunnitelman tekoa.

 

Osaston arkea

Nimeämme lapsellesi omahoitajan, joka erityisesti huolehtii hänen asioistaan. Meillä on yhteiset säännöt, joita kaikki noudattavat ja pyrimme myös selkeyttämään lapsesi päivärytmiä. Lapsesi pääsee harjoittelemaan ryhmätilanteissa toimimista ja vuorovaikutustaitojaan. Yritämme ennakoida tulevia tapahtumia ja antaa lapsellesi positiivista palautetta. Harjoittelemme yhdessä erilaisten tunteiden tunnistamista, tunteiden ilmaisua ja arjessa pärjäämistä.

Käytämme osastolla yhtenä hoitokeinona terapeuttista kiinnipitoa. Siitä on apua, jos lapsesi ei itse kykene hallitsemaan levotonta tai aggressiivista käytöstään. Osastomme henkilökunta on saanut erityiskoulutuksen (nimeltä AHHA, MAPA) aggression turvalliseen kohtaamiseen ja hallintaan.

Koulunkäynnin ja arkiaskareiden lisäksi lapsesi osallistuu vointinsa mukaan kasvua ja kehitystä tukevaan vapaa-ajan toimintaan. Sellaista on esimerkiksi liikunta, ulkoilu ja askartelu. Joskus myös retkeilemme sairaalan ulkopuolelle. Ensisijaisesti päiväosastojakson aikana keskitymme kuitenkin niihin syihin, joiden vuoksi lapsesi on osastolla.