Patologia

Selko-tunnus
Patologi istuu ja kirjoittaa työpöydän ääressä laboratoriossa.

Patologia on suomen kielellä tautioppi. Patologian osastolla tutkimme kudosnäytteitä ja solunäytteitä sekä teemme lääketieteellisiä ruumiinavauksia.

Sairauden seurauksena kudoksissa tapahtuu muutoksia. Sinua hoitava lääkäri voi ottaa elimistöstäsi kudosnäytteen tai solunäytteen. Patologian laboratorion henkilökunta käsittelee näytettä niin, että sitä kyetään tutkimaan mikroskoopilla. Mikroskooppi on laite, jolla voi nähdä suurennettuna sellaisia hiukkasia, joita ei paljaalla silmällä näe.

Patologi tutkii näytteen mikroskoopilla ja tekee taudinmäärityksen. Hoitava lääkäri laatii hoitosuunnitelman, joka osaltaan perustuu patologin taudinmäärityslausuntoon.