Potilasasiamies

Selko-tunnus

Potilasasiamiehen tehtävä on edistää potilaan oikeuksien toteutumista. Potilasasiamiehen tehtävänä on:

  • neuvoa potilaan oikeuksiin liittyvissä asioissa
  • avustaa potilasta muistutuksen tai muun valituksen teossa
  • tiedottaa potilaan oikeuksista
  • edistää potilaan oikeuksien toteutumista.

Potilasasiamies ei ota kantaa lääketieteellisiin ratkaisuihin. Potilasasiamiehen palvelut ovat luottamuksellisia ja ilmaisia.

Voit lukea lisää tietosuojasta ja salassapidosta sivustomme seuraavista osioista:


Miten toimia epäkohdissa?

Pyrimme siihen, että hoidamme sinua mahdollisimman hyvin ja yhteisymmärryksessä kanssasi. Jos hoidossasi tai kohtelussasi on kuitenkin ilmennyt ongelmia, toivomme, että keskustelet asiasta kyseisen lääkärin tai hoitajan kanssa. Ongelmat voidaan usein ratkaista keskustelemalla siellä, missä asiat ovat tapahtuneet.

Sinulla on mahdollisuus antaa palautetta toiminnastamme sähköisellä palautelomakkeella tai kirjallisesti. Käsittelemme kaikki palautteet. Jos haluat, saat vastauksen palautteeseen. Voit antaa palautetta toiminnastamme tästä.


Muistutus ja kantelu

Jos et ole tyytyväinen terveydenhoitoosi tai sairaanhoitoosi tai siihen liittyvään kohteluusi, sinulla on lain mukaan oikeus tehdä muistutus. Voit kirjoittaa muistutuksen itse ja osoittaa sen vastuualuejohtajalle. Voit myös täyttää valmiin muistutuslomakkeen, jonka löydät Potilaan oikeudet ja tietosuoja -sivulta.

Muistutuksen lisäksi voit tehdä kantelun aluehallintovirastoon. Satakunnassa kantelu tehdään Lounais-Suomen aluehallintovirastoon. Pääset täyttämään kantelulomakkeen Lounais-Suomen Aluehallintoviraston sivuilla.

Voit tehdä kantelun myös Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoon, eli Valviraan. Voit myös täyttää Valviraa varten valmiin kantelulomakkeen, jonka löydät Potilaan oikeudet ja tietosuoja -sivulta. Lomakkeen nimi on Terveydenhuollon kantelu Valviraan.

 

Potilasvahinkoepäily

Jos epäilet hoitovahinkoa, sinulla on oikeus tehdä vahinkoilmoitus Potilasvakuutuskeskukselle. Voit tehdä vahinkoilmoituksen myös Lääkevahinkovakuutusyhtiölle. Pääset Lääkevahinkovakuutusyhtiön sivuille klikkaamalla tästä.  Näissä asioissa voit tarvittaessa kääntyä sairaanhoitopiirin potilasasiamiehen puoleen.​

Voit täyttää valmiin ilmoituksen potilasvahingosta, jonka löydät Potilaan oikeudet ja tietosuoja -sivulta. Lomakkeen nimi on Vahinkoilmoitus potilasvahingosta.