Sosiaaliasiamies

Selko-tunnus
Piirroskuvassa sosiaaliasiamies tervehtii kuvan katsojaa.

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on neuvoa sosiaalihuollon asiakasta. Neuvonta liittyy asiakkaan asemaan ja oikeuksiin. Asiat voivat liittyä kunnan tuottamiin sosiaalipalveluihin tai kunnan ostamiin yksityisiin sosiaalipalveluihin.

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on:

  • Neuvoa sinua, jos sinulla on kysyttävää sosiaalihuollon asiakaslaista.
  • Auttaa sinua, jos haluat tehdä muistutuksen. Voit tehdä muistutuksen, jos koet, että olet saanut huonoa kohtelua sosiaalipalvelun yhteydessä. Muistutus tehdään sosiaalihuollon toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon viranhaltijalle.
  • Tiedottaa sinulle sinun oikeuksistasi.
  • Seurata asiakkaiden oikeuksien kehitystä kunnassa. 

Sosiaaliasiamiehen tehtäviä säätää Sosiaalihuollon asiakaslain 24. pykälä.

Sosiaaliasiamies antaa joka vuosi selvityksen toiminnastaan kunnille. Jos haluat lukea selvityksen, voit pyytää sitä sähköpostitse:


Muistutus

Jos koet, että sinua on kohdeltu huonosti, sinulla on oikeus tehdä asiasta muistutus. Muistutuksen tarkoitus on, että asiaan kiinnitetään huomiota ja sinua kohdellaan jatkossa paremmin. Voit täyttää valmiin lomakkeen, joka löytyy tämän sivun liitetiedostosta nimellä Muistutuslomake.

Muistutuksen tekoon liittyvistä asioista säädetään Sosiaalihuollon asiakaslain 23. pykälässä.


Muutoksen haku

Jos olet saanut kielteisen päätöksen, etkä ole tyytyväinen, voit hakea siihen muutosta. Älä tee muistutusta, sillä se ei auta asiaasi. Tee sen sijaan sosiaalilautakunnalle oikaisuvaatimus. Jos se ei tuota toivottua tulosta, voit tehdä valituksen hallinto-oikeudelle.