Älä jää itsetuhoisten ajatusten kanssa yksin

Jokainen meistä on joskus allapäin ja ahdistunut, toivoton ja turhautunut. On ihan ok olla olematta ok, sillä nämä ovat normaaleja ja välttämättömiä tunteita, jotka kuuluvat elämään. Myös itsemurha-ajatukset ovat melko yleisiä ja usein ohimeneviä, ja niitä esiintyy noin 10-15 prosentilla nuorista ja aikuisista.

Itsemurha-ajatuksista on tärkeää kertoa jollekin, läheiselle tai terveydenhuollon ammattilaiselle. Itsetuhoisista ajatuksista puhuminen voi tuntua epämiellyttävältä tai vaikealta, mutta monesti jo asioiden ääneen sanominen rauhoittaa ja selkeyttää omia ajatuksia. Läheisen lisäksi ajatuksistaan kannattaa puhua terveydenhuollon ammattilaiselle.

Joskus avun hakeminen saattaa tuntua vaikealta, jopa turhalta, mutta se kannattaa silti tehdä, sillä apua on saatavilla. Avun pyytäminen ei osoita heikkoutta, vaan rohkeutta ja vahvuutta. Tärkeintä on, ettei jää yksin. Ole yhteydessä esimerkiksi oman kunnan terveyskeskukseen tai työterveyshuoltoon.

Itsemurha-ajatuksista kysyminen ei lisää itsemurhariskiä

Jos olet huolissasi läheisesi tilanteesta, ota asia rohkeasti puheeksi. Kuuntele ja ole läsnä, tue läheistäsi hakeutumaan avun piiriin ja tarvittaessa varatkaa yhdessä aika ammattilaisen vastaanotolle. Tärkeintä on, ettet jätä itsetuhoisista ajatuksista kärsivää läheistäsi yksin tai tuomitse häntä hänen ajatustensa takia. Jokainen meistä voi auttaa itsemurhavaarassa olevaa. Itsemurhia on mahdollista ehkäistä.

Itsemurhien ehkäisy Satakunnassa -hanke

Tavoitteenamme on itsemurhariskissä olevien tunnistaminen ja varhainen auttaminen itsemurhien ehkäisemiseksi. Vietämme lauantaina 10.9. jälleen vuosittaista kansainvälistä itsemurhien ehkäisypäivää, joka muistuttaa, että mielenterveys on meidän kaikkien yhteinen asia. 

Lisää hankkeesta:

Itsemurhien ehkäisy Satakunnassa | Satasairaala   
Satakunnan Kuntoutus- ja työllisyyshankkeet - Etusivu | Facebook

Twitter: @KuTyHankkeet
Instagram: @sataduunia_hanke

Itsemurhien ehkäisy Satakunnassa hanke - YouTube   
https://www.tiktok.com/@kyty_hankkeetsatakunta

On OK olla olematta OK
On ok olla olematta ok