Alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä kokoontui lauantai-iltana ja kiristi alueellisia suosituksia STM:n ohjauskirjeen mukaisesti

Tiedote 29.11.2020 kello 11:30

Sosiaali- ja terveysministeriö on kutsunut alueet vuorollaan yhteistyökokoukseen COVID-epidemian leviämisen hillitsemiseksi, lauantai-iltana oli Satakunnan vuoro. Kokouksen jälkeen Alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä kokoontui päättämään alueellisista toimista.

Kuten jo viime viikon lopulla todettiin, Pohjois-Satakunta on leviämisvaiheessa ja muu Satakunta kiihtymisvaiheessa. Katso tarkemmin epidemiologisen tilanteen arvio https://www.satasairaala.fi/koronavirus-covid-19

Alla on listattuna Satakunnassa voimassa olevat / ensi viikolla voimaan astuvat tai kiristyvät suositukset, jotka olisi tärkeää saattaa satakuntalaisten tietoon:

 1. Alueellista maskisuositusta kiristettiin jo 27.11.2020. Alueellinen työryhmä suosittelee vakavasti suu-nenäsuojuksen laajaa käyttöä koko Satakuntaan THL:n kiihtymisvaiheen suosituksen mukaisesti. Suositusta laajennettiin koskemaan myös toisen asteen oppilaitosten henkilöstöä ja oppilaita (lukiot ja ammattioppilaitokset) sekä perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen henkilökuntaa. Niissä oppilaitoksissa, joissa yläkoulu on toisen asteen oppilaitoksen yhteydessä, suositus koskee myös yläkoulun oppilaita. Varhaiskasvatuksessa maskin voi korvata visiirillä. Oppilaitosten suositus tulee voimaan 30.11.2020.

Ammattikorkeakouluissa on voimassa etäopiskelu, ja läsnäopiskelussa on voimassa maskisuositus.

 1. Suositellaan, että yli 10 henkilön sisätiloissa pidettäviä yksityistilaisuuksia ei järjestettäisi eikä niihin osallistuttaisi.
  • Lisäksi suositellaan huomioimaan, että saman työyhteisön jäseniä osallistuisi enintään 5 samaan vapaa-ajan tilaisuuteen. Näin voidaan turvata työvoiman saantia mahdollisissa altistustilanteissa.
  •  Myös yksityisissä tilaisuuksissa tulee käyttää suu-nenäsuojusta, mikäli turvaetäisyyksien pito ei onnistu.
    
 2. Suositellaan Satakunnassa etätyöhön siirtymistä niin laajasti kuin se vain on mahdollista valtioneuvoston etätyösuosituksen mukaisesti.

  Suosituksen mukaan alueen työpaikoilla siirrytään etätyöhön työtehtävien sen salliessa ja edistetään työjärjestelyitä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä työpaikoilla.
   
 3. Suositus harrastustoimintaan: Ohjeistetaan aikuisten ryhmäharrastustoiminnasta pidättäytymistä erityisesti sisätiloissa ja suosimaan harrastustoiminnan toteuttamista etäyhteyksin. Erityisesti kaikenlaista kontaktia sisältävää harrastustoimintaa kehotetaan välttämään. Rajoitus ei koske yksilö- tai ryhmälajien maajoukkuetoimintaa, SM-tason ja I-divisioonatasoista kilpailu- ja harjoittelutoimintaa sekä kansainväliselle huipulle tähtäävää ammattimaista harjoittelua. Suositus on voimassa 3 viikkoa 1.12.2020 alkaen.

  Alle 15 –vuotiaat ikäluokat voivat jatkaa harjoittelua, kun tarkasti huomioidaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeet hygieniasuosituksista ja turvaväleistä. Harrastustoiminnassa ja julkisten tilojen käytössä on huolehdittava, että osallistujien on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa. Vanhempien tulee käyttää maskia lapsia noutaessaan, kontakteja välttäen.
 4. Määräys julkisten tilaisuuksien järjestämisestä tulee todennäköisesti kiristymään ensi viikolla (AVI): AVIn kokoontumisrajoitukset Satakunnassa.   (Voimassa olevat rajoitukset)
 • AVI arvioi ensi viikolla kokoontumisrajoituksia perustuen muuttuneeseen epidemiatilanteeseen ja on todennäköistä, että julkisten tilaisuuksien henkilömäärää rajataan ja suuremmat tilaisuudet kielletään. Uuden päätöksen tarkka sisältö ei ole vielä selvillä.
 1. Suositus julkisten tilojen sulkemisesta
 • PoSan alueella julkiset tilat on epidemian leviämisvaiheen vuoksi suljettu noin kolmen viikon ajaksi. Tilannetta arvioidaan uudelleen viikoittain. Kunnat ovat harkintansa mukaan jättäneet esimerkiksi kirjastopalvelut ja muut välttämättömät palvelut pienimuotoisesti auki.
 • Muun Satakunnan osalta asian käsittely on siirretty kokoukseen 3.12.2020, kun on saatu enemmän tietoa mm. muiden maakuntien suosituksista vastaavassa tilanteessa.
 1. Ikääntyneiden ja riskiryhmien suojaamisen tehostus
 • On tärkeää huolehtia, että vierailut toteutetaan noudattaen THL:n ohjeistusta ja että suojaimia käytetään koko vierailun ajan. THL:n ohje Koronavirustartuntojen torjunta pitkäaikaishoidon ja -hoivan toimintayksiköissä. 
 • PoSan alueella on vaikeasta epidemiatilanteesta johtuen voimassa tilapäinen vierailukielto ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä ja terveyskeskuksen vuodeosastolla. Kielto on voimassa asukkaiden suojelemiseksi ja se ei koske terminaalivaiheen potilaita, joiden kohdalla läheisten vierailut pyritään toteuttamaan erityisen tarkasti varotoimia noudattaen.

Edelleen painotetaan etäisyyksiä ja hyvää käsihygieniaa. Myös kokoontumisrajoitukset tulee ottaa vakavasti, jotta voitaisiin välttyä epidemian pahenemiselta ja terveydenhuollon kuormittumiselta. Satakunnassa tilanne on toistaiseksi hyvä. Sairaalahoidossa on vain yksi potilas ja terveyskeskuksen vuodeosastolla kolme potilasta. Kansallisesti tilanne näyttää olevan kuitenkin pahenemassa.

Oireisena näytteisiin tulee hakeutua viipymättä.

Satasairaalan nettisivut on päivitetty:

https://www.satasairaala.fi/koronavirus-covid-19
ja https://www.satasairaala.fi/koronavirus-covid-19/voimassa-olevat-alueelliset-suositukset

Sosiaali- ja terveysministeriön suositukset, joita toteutetaan nyt Pohjois-Satakunnassa